Ďalšia zo série akcií: Poznaj históriu rodnej obce“...

on .

erb koprivnicanás tentokrát priviedla za hranice našej obce... Vo štvrtok 27. apríla 2023 sme sa s deťmi zo školského klubu detí vybrali autobusom do Koprivnice. Tento poznávací výlet bol súčasťou hry: „Poznaj históriu rodnej obce“. Keďže rodina Dessewffyovcov vlastnila aj susednú obec Koprivnica, naše kroky smerovali práve tam. V obci sa nachádza kúria, ktorou nás previedol pán starosta Ing. Peter Krupa. Porozprával našej výprave zaujímavosti o histórii obce a ukázal nám historické fotografie. 

Ako osloviť tínedžera dnes?

on .

prednaskaAj my pedagogickí a odborní zamestnanci školy sa neustále vzdelávame, aby sme sa mohli zlepšovať v pedagogickej praxi. Preto sme v pondelok 17. apríla 2023 absolvovali aktualizačné vzdelávanie - prednášku: Ako osloviť tínedžera dnes? V rámci prednášky sme sa spoločne zamýšľali nad tým, ako máme fungovať v tzv. „tekutej dobe“. Oboznámili sme sa tiež s terajším chápaním období jednotlivých generácií od generácie X – cez generácie Y a Z -- mm až po generáciu ALFA. Prednáškou nás v spolupráci s EMC ECAV previedla PhDr. Lenka Bačová, psychologička z Centra poradenstva a prevencie v Prešove. Bolo to veľmi zaujímavé podujatie. Lepšie sme si mohli utriediť i vysvetliť svoje skúsenosti, ktoré denne zažívame pri práci s tínedžermi. Mohli sme si ich porovnať s teóriou a lepšie ich pochopiť. Veríme, že podujatia tohto druhu budeme aj naďalej organizovať...

Mgr. Ivana Bobáková

 

Naše dievčatá získali zlato na okresnom kole vo vybíjanej...

on .

image processing20220417 11036 1azct2dVo štvrtok 20. apríla 2023 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola vo vybíjanej. Súťaž organizovala ZŠ Vinbarg. Zúčastnilo sa 6 škôl – išlo o 3 školy z Bardejova, ďalej to boli ZŠ z Hertníka, z Dlhej Lúky a naša škola. Dievčatá sa na turnaji prezentovali vo veľmi dobrej forme. V prvom zápase sme remízovali so žiačkami z domácej školy 5 : 5. V druhom zápase sme tesne prehrali (10 : 11) so ZŠ z Hertníka. Napriek prehre hodnotím tento zápas ako najkvalitnejší na turnaji. V treťom zápase sme už na ihrisku dominovali. Piatu ZŠ sme porazili o 5 bodov. V konečnom poradí sme tak obsadili 1. miesto... Stali sme sa víťazmi okresu...

Súťaž: Veľkonočná výzdoba tried

on .

zajoPred Veľkou nocou to v mnohých našich triedach v popoludňajších hodinách naozaj žilo... Žiaci vedeli, že sa chystá hodnotenie veľkonočnej výzdoby, a tak vymýšľali, strihali, lepili, aranžovali, dokonca aj upratovali... Aby totiž výzdoba vynikla a trieda vyzerala stále tip-top, na chodbách ste po 6. hodine mohli stretnúť chlapcov i dievčatá, ako si od p. upratovačiek požičiavajú metly i zmetáky, aby svoju triedu upratali a upravili skôr, ako príde hodnotiaca komisia... Výzdobu tried potom tesne pred sviatkami hodnotila komisia v zložení: Mgr. Vašková, Mgr. Bobaková, Mgr. Michalov a Mgr. Michalovová.
Pozrite sa, ako to dopadlo:

Okresné kolo súťaže Chemická olympiáda

on .

chemikTeória, vzorce, rovnice, výpočty, ale aj chemikálie: oxidy, kyseliny, hydroxidy, laboratórne pomôcky či práca v laboratóriu... To všetko čakalo na účastníkov okresného kola súťaže Chemická olympiáda, ktoré sa konalo 30. marca 2023 na ZŠ Pod Vinbargom v Bardejove. Našu školu reprezentoval žiak 9. A Filip Moravec.

Pytagoriáda

on .

pytagoÚspešní riešitelia školského kola Pytagoriády boli vyslaní na okresné kolo, ktoré sa konalo v Bardejove. V pondelok 20. marca 2023 našu školu v kategórii P3 reprezentovala Alžbetka Havirová, žiačka 3. A (vyučujúca Mgr. Brejová), ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou. Z piatakov zas Amália Ilčisková z 5. B (vyučujúca Ing. Kirnerová) v kategórií P5 naberala skúsenosti do ďalších matematických súťaží.

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla