Rodičovská rada pracuje v školskom roku 2015/2016 v tomto zložení:

1. A    Magačová Renáta
2. A    Jarkovská Lenka
3. A    Kaščáková Daniela
4. A    Šoltýsová Jana
5. A    Zbrehová Mária
6. A    Hlavinková Sláva
6. B    Kmecová Alena
7. A    Waksmanská Mária
7. B    Remetová Iveta, predsedníčka RZ
8. A    Šoltýsová Jana, pokladníčka RZ
8. B    Daňková Anna
9. A    Štapinská Viera
9. B    Pekárová Renáta

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla