Vesmír ako na dlani

on .

solarPrvý októbrový týždeň už tradične patrí v našej škole vesmíru a jeho tajomstvám. Hvezdáreň a planetárium v Prešove ponúka skvelú príležitosť ako lepšie spoznať krásy nekonečného kozmického priestoru. Dňa 3. októbra 2017 túto možnosť pod vedením Mgr. Pavla Minčáka a Mgr. Renáty Vaškovej využilo 33 žiakov zo 4. a 5. ročníka našej školy. Žiaci absolvovali prednášku o pohyboch Zeme i ďalších planét, ktoré boli demonštrované na prístroji tellurium. Potom si pozreli audiovizuálny program pod názvom Slnečná sústava, ktorý názorným spôsobom vysvetlil vznik a vývoj slnečnej sústavy.

Následne sme sa presunuli do planetária, kde bol žiakom prezentovaný audiovizuálny program Pohľady na oblohu. Myslím, že obidva programy žiakov zaujali a zároveň prehĺbili ich vedomosti o vesmíre. Všetci zúčastnení odchádzali z planetária nadšení a obohatení o nezabudnuteľné zážitky. Po exkurzii si väčšina žiakov zakúpila rôzne suveníry ako pohľadnice, leporelá, 3D obrázky planét alebo úlomky skamenelín prehistorických rastlín a živočíchov.

Mgr. Pavol Minčák

planet2017

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla