Zmluvy

dátum Predmet zmluvy Kópia zmluvy
2015-02-12 Zamestnávateľská zmluva DDS zmluva_2.pdf
2017-03-07 Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním VSE Document__75_.pdf
2017-03-07 Objednávka k zmluve VSE Document__76_.pdf
2017-03-07 Zmluva o združenej dodávke plynu Document__77_.pdf
2017-03-07 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Document__78_.pdf
2017-03-07 Zmluva č.18/2015 o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Document__79_.pdf
2017-03-07 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedag. modulu inkluzívneho vzdelávania "PRINED" Document__81_.pdf
2017-03-07 Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku "PRINED" Document__82_.pdf
2017-03-07 Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedag. modelu inkluzívneho vzdelávania "PRINED" Document__83_.pdf
2017-03-07 Mandátna zmluva Document__84_.pdf

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla