Evidencia dochádzky žiakov

Triedny učiteľ eviduje neprítomnosť žiakov svojej triedy z dôvodu ochorenia COVID 19 alebo opatrení pre COVID 19. 
Ak žiak nebol na vyučovaní z dôvodu karantény pre JEHO POZITIVITU, tak na tento deň vložte do tabuľky hodnotu p.
Ak žiak nebol na vyučovaní z dôvodu karantény pre jeho ÚZKY KONTAKT, tak na tento deň vložte do tabuľky hodnotu k.
Inú hodnotu nie je možné vložiť.

trieda   1.A
trieda   2.A 
trieda   3.A 
trieda   4.A 
trieda   5.A
trieda   5.B 
trieda   6.A 
trieda   6.B 
trieda   7.A 
trieda   7.B
trieda   8.A
trieda   8.B
trieda   9.A 
trieda   9.B 
trieda   ŠP I 
trieda   ŠP II 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla