Mikulášsky volejbal

on .

scvMikulášsky volejbalový turnaj sa uskutočnil s dňovým predstihom, a to už v pondelok

5. 12. 2016. Išlo o dlho očakávaný turnaj medzi učiteľmi a žiakmi 8. a 9. ročníka. Na turnaji sa zúčastnili 4 družstvá: 8. A, 8. B, 9. A a tím učiteľov.
Tento turnaj je absolútne špecifický v tom, že sa v ňom nehrá o miesto prvé, ale až o tie ďalšie. Prečo? Pretože víťaz je vždy vopred jasný: veď viete, že učitelia vždy vyhrajú :) ...
Môžeme skonštatovať, že išlo o pomerne vydarený a vyrovnaný turnaj, hlavne medzi žiackymi tímami. Zápasy medzi ôsmakmi a deviatakmi mali svoju iskru a náboj. Boli maximálne vyrovnané. O konečnom poradí rozhodovalo až skóre. Na druhom mieste skončila 9. A. V tesnom závese za nimi: 8. A (3. miesto) a ešte v tesnejšom závese za nimi 8. B (4. miesto).
Deťom sa tento turnaj mimoriadne páčil, pretože bezprostredne po jeho skončení sa dožadovali ďalších podobných turnajov. My učitelia sa z toho veľmi tešíme a môžeme sľúbiť, že ešte aspoň jeden takýto turnaj určite zorganizujeme.

P. S.: Učiteľský tím reprezentovali:
Ing. Vojteková, Mgr. Šoltýs, Mgr. Minčák, Mgr. Spišák, PaedDr. Gabriel Billý

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla