Oznam - Voľby do Rady školy pri ZŠ v Marhani - 2. kolo

on .

volby
Milí rodičia,

na plenárnom rodičovskom združení, ktoré bolo v stredu 13. 4. 2016, nebola prítomná nadpolovičná väčšina voličov, takže sa voľby do Rady školy pri ZŠ v Marhani nemohli uskutočniť. Preto Vás pozývame na ďalšie plenárne rodičovské združenie, ktoré bude v stredu 20. apríla 2016 o 16:00, aby mohli voľby do rady školy prebehnúť. Po voľbách bude nasledovať triednické rodičovské združenie, na ktorom sa dozviete informácie o prospechu, dochádzke a správaní Vášho dieťaťa v 3. štvrťroku tohto školského roka.
Chcela by som Vás upozorniť na to, že informácie, ktoré sú predmetom triednického rodičovského združenia, budú triedni učitelia a vyučujúci podávať až po plenárnom rodičovskom združení.

Ing. Monika Vojteková
riaditeľka ZŠ

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla