Červené stužky

on .

stuzkaRED1. december je Svetovým dňom boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane. Svojimi aktivitami sa do dvanásteho ročníka kampane zapojili aj žiaci našej školy. Počas októbra a novembra sa prostredníctvom prednášky oboznámili s problémami dnešnej doby, aj s tým, ako zaujať správny postoj k svojmu životu a zdraviu i životu a zdraviu druhých ľudí. Súčasťou prednášky bolo aj sledovanie filmu Anjeli, ktorý hovorí o službe chorým na AIDS a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku a súčasný svet.

Na základe týchto poznatkov neskôr traja žiaci našej školy: Vaneska Moravcová z 8. A, Matej Sabol zo 7. A a Jozef Kočiš zo 7. A, nakreslili „Logo pre Červené stužky,“ čo bolo témou výtvarnej súťaže tejto kampane.
V stredu popoludní 14. novembra sa v telocvični uskutočnil futbalový turnaj žiakov 2. stupňa:

v kategórii mladších žiakov súťažili žiaci 5. a 6. ročníka, umiestnili sa takto:

1. miesto 6. B,
2. miesto 6. A,
3. miesto 5. B,

v kategórii starších žiakov súťažili žiaci 7. a 9. ročníka s týmto poradím:

1. miesto 9. A,
2. miesto 7. B,
3. miesto 7. A.

Za organizáciu tejto aktivity s názvom „Športom pre Červené stužky“ patrí poďakovanie p. u. PaedDr. Gabrielovi Billému a p. u. Mgr. Pavlovi Minčákovi. Pre nás sú víťazmi všetci, ktorí prejavili ZÁUJEM a SOLIDARITU, NÁDEJ a PODPORU, pretože toto sú posolstvá Červenej stužky.

Mgr. Emília Michalovová

cs

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla