SZUŠ POD VINBARGOMSúkromná základná umelecká škola pod vedením Dušana Rohaľa má už zopár rokov pobočku v našej škole. Každý rok sa tešíme na zápis žiakov do nového školského roka.
Tešíme sa tiež na nových žiakov, ktorí si zvolili štúdium na našej ZUŠ-ke, či už v hudobnom alebo vo výtvarnom odbore.

Máme za sebou vystúpenia, koncerty, výstavy... Mali ste a naďalej budete mať možnosť vidieť našich žiakov a našich učiteľov na rôznych vystúpeniach u nás škole, na podujatiach organizovaných v okolitých dedinkách, ale aj mestách, na súťažiach, na vernisážach výstav.
Našimi najväčšími projektmi sú vianočné a jarné programy, ktoré organizujeme pre širokú verejnosť.
Žiaci pracujú pod vedením kvalifikovaných učiteľov, v príjemnej atmosfére.
Veľkou výhodou je, že vyučovanie prebieha priamo v škole, nemusia teda cestovať do najbližších miest..

• HUDOBNÝ ODBOR
V hudobnom odbore vyučujeme:

KLAVÍR – Mgr. Polčová, DiS. art., Mgr. Baranová, Mgr. Jacko
KEYBOARD – Mgr. Polčová, DiS. art.
AKORDEÓN – Mgr. Jacko
GITARA, ELEKTRICKÁ GITARA – Bc. Lechman
BICIE – Bc. Lechman
SPEV, ZBOROVÝ SPEV – Mgr. Polčová, DiS. art.
HRA V HUDOBNEJ SKUPINE – Bc. Lechman

• VÝTVARNÝ ODBOR vyučuje – Mgr. Antolíková, ale je práve na materskej, zastupuje ju: Mgr. Baranová
Vo výtvarnom odbore žiaci kreslia, maľujú, modelujú, venujú sa dekoratívnym činnostiam, práci s hlinou, modelovaniu a práci na hrnčiarskom kruhu, výrobe keramiky, ale aj počítačovej grafike či fotografii,

• LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR vyučuje – Mgr. Božena Pantlikášová
V literárno-dramatickom odbore sa žiaci venujú tvorivej dramatike, prednesu, improvizácii, nácviku krátkych divadelných útvarov...

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla