Poznámky - Dejepis

Niektoré materiály sú vo formáte pdf. Ak máte problém s ich otvorením, je potrebné nainštalovať program Acrobat Reader. Stiahnite si inštalačný súbor z tejto adresy:

https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME

Po stiahnutí súboru ho spustíte a nainštalujete program na čítanie pdf súborov.

Názov Ročník Predmet Súbor
TEST- Človek premýšľajúci a vynachádzavý 5. ročník Dejepis __lovek_prem______aj__ci_a_vynach__dzav___-_test.doc
Zapísaná myšlienka sa uchovala 5. ročník Dejepis 1._ZAPISANA_MYSLIENKA_SA_UCHOVALA.doc
Zapísaná myšlienka sa uchovala - PL 5. ročník Dejepis Zap__san___my__lienka_sa_uchovala_-_PL.doc
Prvé knihy 5. ročník Dejepis 2._PRVE_KNIHY.doc
Sedem pahorkov, sedem kráľov - prezentácia 6. ročník Dejepis 1._Starovek___R__m_-_kr____ovsk___doba.ppt
Od republiky k cisárstvu 6. ročník Dejepis 5._Od_republiky_k_cisarstvu.doc
Sedem pahorkov , sedem kráľov 6. ročník Dejepis 1._Sedem_pahorkov__sedem_kr____ov.doc
Sedem pahorkov, sedem kráľov - PL 6. ročník Dejepis R__m-_kr____ovsk___doba-PL.doc
Res publica - vec verejná - PL 6. ročník Dejepis R__mska_republika_-_PL.xlsx
Res publica - Vec verejná 6. ročník Dejepis 2._Res_publica_-_vec_verejn__.doc

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla