Krúžky v školskom roku 2020/2021

on .

kruzky

Milí rodičia, nech sa páči,

v šk. roku 2020/2021 ponúkame Vašim deťom bohatý výber krúžkov z rôznych oblastí záujmov. Chceme pomôcť Vašim deťom stráviť voľný čas zaujímavo a zmysluplne.

Snažíme sa, aby si každé dieťa dokázalo nájsť v tejto ponuke niečo pre seba...
Už teraz sa môžete zamýšľať nad tým, aký krúžok si Vaše dieťa vyberie....

1 Šikovný prváčik: vedúci: Mgr. Gabriela Brejová,deň prispôsobíme nahláseným deťom,

náplň: precvičovanie učiva 1. roč., didaktické hry, precvičovanie jemnej motoriky, tvorivé aktivity, nácvik sústredenia a pozornosti,
vhodné: pre 1. ročník

2 Šikovný druháčik: vedúci: Mgr. Martina Hažlinská, deň prispôsobíme nahláseným deťom,
náplň: precvičovanie učiva 1 a 2. roč., didaktické hry, precvičovanie jemnej motoriky, tvorivé aktivity, nácvik sústredenia a pozornosti,
vhodné: pre 2. ročník

3 Šikovný tretiačik: vedúci: Mgr. Renáta Vašková, deň prispôsobíme nahláseným deťom,
náplň: precvičovanie učiva 2. a 3. roč., didaktické hry, precvičovanie jemnej motoriky, tvorivé aktivity, nácvik sústredenia a pozornosti,
vhodné: pre 3. ročník

4 Dopraváčik: vedúci: Marián Kaščák, predpokladaný deň: pondelok,
náplň: dopravné značky, semafory, pravidlá cestnej premávky, získavanie zručností jazdou na kárach, kolobežkách na dopr. ihrisku (na chodbách školy),
vhodné: pre 1. stupeň

5 Kuchársky krúžok: vedúca: Mgr. Martina Bakalárová, predpokladaný deň: streda,
náplň: prestieranie, správanie sa pri jedle, obsluha, príprava a ochutnávka jedál, nápojov: varenie a pečenie dobrôt

6 Robotický krúžok: vedúci: Mgr. Ján Polča, deň prispôsobíme nahláseným deťom,
náplň: hľadáme šikovných chlapcov i dievčatá, ktorí majú chuť sa niečo nové naučiť, ktorí by chceli vedieť niečo viac o robotike, programovanie, ovládanie robotov z LEGA a sú ochotní venovať svoj čas riešeniu zaujímavých súťažných zadaní,
vhodné: pre 2. stupeň

7 Pletenie a háčkovanie: vedúca: Mgr. Lívia Budinská, predpokladaný deň: pondelok,
náplň: v dnešnej dobe sa cenia „handmade“ výrobky: háčkované či pletené kabelky, krajky, šaty, čiapky, šály... Deti sa naučia základné techniky pletenia, háčkovania aj dokončovacie práce... A možno raz budú tvoriť nádherné veci...

8 Kadernícky krúžok: vedúca: profesionálna kaderníčka Zuzana Čverhová, predpokladaný deň: piatok,
náplň: tvorba krásnych nenáročných i náročnejších spoločenských účesov, úprava vizáže...

9 Krajčírsky ateliér: vedúca: Mgr. Mária Majerníková, predpokladaný deň: pondelok,
náplň: strihy, strihanie, stehovanie, obšívanie, podlepovanie, ručné šitie, šitie na šijacích strojoch, zažehľovanie... zástery, vankúše, tašky, obrusy, štóly, sukne, šaty...

10 Tvorivý ateliér: vedúca: Mgr. Michaela Šoltésová (+ Ing. Martina Roguľová), deň prispôsobíme nahláseným deťom,
náplň: ručné i strojové šitie, maľovanie na textil, sklo, porcelán, obuv, drevo, papierové pletenie a iné papierové techniky, práca s porcelánovou hmotou, mydlovou hmotou, výroba bižutérie, ozdôb, venčekov, čeleniek...

11 Tanečný krúžok: vedúca: Mgr. Jana Polčová, DiS. art., predpokladaný deň: piatok,
náplň: nácvik rôznych tanečných prvkov, nácvik ucelených tanečných choreografií, tanečné vystúpenia na školských i mimoškolských akciách...

12 Turistický krúžok: vedúca: Ing. Martina Roguľová, predpokladaný deň: 1 až 2x do mesiaca podľa druhu a náročnosti akcie,
náplň: turisticky, historicky, geograficky, botanicky, technicky... zaujímavé akcie + návštevy kina, divadla, exkurzie...

13 Mladí rybári: vedúci: p. Hajgajda, predpokladaný deň: štvrtok,
náplň: rybárske techniky teoreticky i prakticky, rybársky poriadok, rybolov na rybníkoch v Marhani, rybárske povolenia pre „mladých rybárov“

14 Doučovanie zo SJL9: vedúca: Mgr. Adriana Katuščáková, predpokladaný deň: utorok,
vhodné: pre 9. ročník,
náplň: opakovanie a precvičovanie učiva SJL, príprava na Testovanie 9 („Monitor“) a na prijímacie skúšky

15 Doučovanie z MAT9: vedúci: Ing. Adriana Kirnerová, predpokladaný deň: pondelok,
vhodné: pre 9. ročník,
náplň: opakovanie a precvičovanie učiva MAT, príprava na Testovanie 9 („Monitor“) a na prijímacie skúšky

16 Matematika 5 : vedúci: Mgr. Alena Moravcová, predpokladaný deň: pondelok,
vhodné: pre 5. (aj 6.) ročník,
náplň: precvičovanie a upevňovanie učiva piatackej matematiky, didaktické hry, tvorivé aktivity, nácvik sústredenia a pozornosti

17 Matematika 7: vedúci: Mgr. Alena Moravcová, predpokladaný deň: utorok,
vhodné: pre 7. (aj 8.) ročník,
náplň: precvičovanie a upevňovanie učiva siedmackej matematiky, didaktické hry, tvorivé aktivity, nácvik sústredenia a pozornosti

18 Futbalový krúžok: vedúci: Mgr. Pavol Minčák, predpokladaný deň: streda,
viac vhodné: pre 2. stupeň
náplň: nácvik futbalových zručností, kondičné tréningy, futbalové zápasy

19 Volejbalový krúžok: vedúca: Mgr. Mária Majerníková, predpokladaný deň: štvrtok,
vhodné: pre 7. – 9. ročník
náplň: náplň: nácvik volejbalových zručností, volejbalové zápasy

20 Vybíjaná: vedúci: Mgr. Imrich Stach, predpokladaný deň: utorok,
vhodné: pre 2. stupeň: dievčatá
náplň: nácvik zručností vo vybíjanej, zápasy

21 Geografický krúžok: vedúci: Mgr. Pavol Minčák, predpokladaný deň: pondelok,
vhodné: pre 2. st.,
náplň: príprava na geografickú olympiádu, geografické zaujímavosti, regionálna geografia

22 Mentálna aritmetika: vedúca: Mgr. Iveta Eliašová, predpokladaný deň: utorok,
vhodné: pre 3. až 9. ročník,
náplň: nácvik rýchleho sčítania, odčítania, neskôr aj násobenia a delenia jedno-, dvoj-, troj-... ciferných čísel pomocou zaujímavej metódy najprv so špec. počítadlom, neskôr už len mentálne, zlepšovanie sústredenia a pozornosti, jemnej motoriky, precvičovanie na PC trenažéri, súťaže... Pozor: za tento krúžok je potrebné zaplatiť (teraz to bude 25,- eur: firme za krúžok + pomôcky: 15,- eur) na školský rok. Žiaci, ktorí si zaplatili krúžok v minulom školskom roku budú môcť chodiť na tento krúžok v tomto školskom roku zdarma. . Odporúčame: predovšetkým zodpovedným žiakom, ale aj žiakom, ktorým sčítanie, odčítanie...veľmi nejde, všetkým tým, ktorí sa chcú naučiť niečo nové, zlepšiť sa v aritmetike, vedieť niečo, čo iní tak rýchlo nedokážu...

Ing. Monika Vojteková
riaditeľka školy

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla