Vianočná besiedka

on .

beseda7.12.2015 sa v škole uskutočnila vianočná besiedka, ktorú pre rodičov a priateľov pripravili žiaci Základnej školy v Marhani navštevujúci Súkromnú základnú umeleckú školu Pod Vinbargom.Program, ktorý spolu s vyučujúcimi (Mgr. Zuzana Ellerová a Ivan Rac ) nacvičili, bol zostavený z klavírnych a gitarových skladieb od významných hudobných skladateľov a tiež odzneli aj krásne vianočné skladby a piesne.Vystupovali všetci žiaci od prvého až po štvrtý ročník.Výkony detí rodičia odmenili potleskom.Besiedka pokračovala v priateľskom rozhovore učiteľov a rodičov pri šálke čaju, kde sa rodičia dozvedeli o učebných vśledkoch svojich detí a tiež aj o pripravovanom vianočnom koncerte.

Mgr. Zuzana Ellerová

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla