Jesenná výzdoba tried

on .

autumn

Vážení kolegovia, milí žiaci,

koncom októbra prebehlo hodnotenie jesennej výzdoby tried, ktoré realizovala hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Jana Michalov, Mgr. Jana Antolíková a Mgr. Emília Michalovová.

Porota dospela k týmto výsledkom:
1. miesto - 6.B,
2. miesto - 8.B a 6.A,
3. miesto - 5.B.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom BLAHOŽELÁME...

Mgr. Pavol Minčák

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla