Otvorenie školského roka 2020/2021 a organizácia výchovy a vzdelávania v čase od 2. 9. do 14. 9. 2020

on .

corona zaciatok• Príchod žiakov do ZŠ – v stredu 2. 9. 2020 do 8:00.
• Počas ďalších dní bude nástup žiakov do školy v čase od 7.30 do 7.55 h.
• Počas prvých dvoch dní nie sú ešte potrebné prezuvky.
• Žiaci sa zhromaždia v rozostupoch pred budovou školy.
• Po absolvovaní ranného filtra a dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy (bezdotyková dezinfekcia je umiestnená bezprostredne za dverami hlavného vchodu) sa žiaci presunú do tried, kde ich budú čakať triedni učitelia. Žiakov nesprevádzajú po budove školy rodičia ani iné osoby.
(Iba so žiakmi 1. ročníka môže ísť do školy 1 zákonný zástupca. Triedna učiteľka Mgr. Brejová a ped. asistentka Mgr. Šoltésová poskytnú rodičom prvákov pri vstupe všetky potrebné informácie o postupe počas prvého dňa v škole.)
• Otvorenie šk. roka sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu.
• Predpokladaný odchod žiakov zo školy po otvorení školského roka bude možný cca do 9.30 h.
• Stravovanie: triedni učitelia rozdajú žiakom v stredu zápisné lístky na stravovanie v školskej jedálni. Stravovanie pre žiakov ZŠ sa začína od 3. 9. 2020 (vo štvrtok). Na obed už vo štvrtok môže ísť žiak, ktorý vo štvrtok ráno odovzdá triednemu učiteľovi zápisný lístok.
• Pri prvom príchode do školy všetci žiaci odovzdajú triednym učiteľom „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka“.
• Ak žiak počas ďalších dní preruší vyučovanie na viac ako 3 dni, po príchode do školy predkladá „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“.
• Prevádzka ŠKD v čase od 2. 9. do 14. 9. bude pre deti, ktoré rodičia nemajú po vyučovaní kde nechať, zabezpečená od 3. 9. 2020.

Dôležité informácie v súvislosti s výskytom COVID-19

• Je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe R-O-R (rúško, odstup, ruky).
• Vo vnútorných priestoroch školy nosia rúško všetci žiaci a zamestnanci školy i všetky cudzie osoby (vstup cudzích osôb do školy bude vedením školy povolený len vo výnimočných prípadoch).
• Každý žiak má mať v škole dve rúška (jedno nosí, druhé slúži ako náhrada v prípade, že sa prvé rúško znečistí).
• Žiakom prvého stupňa odporúčame nosenie rúšok aj v triede.
• Pre žiakov druhého stupňa je nosenie rúšok v triede povinné.
• Každý žiak má mať tiež v škole balíček hygienických vreckoviek.
• Počas vyučovania i počas prestávok sa budú žiaci zdržiavať v triedach alebo v učebniach (aby nedochádzalo k premiešavaniu jednotlivých skupín), v prípade dobrého počasia budú na niektorých predmetoch aj vo vonkajších priestoroch školy.
• Pedagogický dozor bude dohliadať na na nepremiešavanie sa jednotlivých tried/skupín a na dodržiavanie hygienických opatrení i časté umývanie rúk.
• V záujme dodržiavania hygienických opatrení sú v každej triede i v sociálnych zariadeniach sú dávkovače penového mydla i papierových utierok, v sociálnych zariadeniach aj dávkovače toaletného papiera. Samozrejme, je nutné disciplinované správanie žiakov, aby tieto dávkovače neničili a náplňami neplytvali, aby tieto zariadenia mohli dlho slúžiť svojmu účelu!!!)

Ing. Monika Vojteková
riaditeľka školy

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla