Hurá, z našich piatakov sa stali celkom šikovné rybky...

on .

plaveckyBoli totiž na plaveckom výcviku. Pozrite si zábery, ako sa vo vode cítili. Plavecký výcvik sa uskutočnil na plavárni ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove v dňoch od 23. do 27. mája 2016. Bol to pre našich piatakov týždeň bez učenia sa v škole, ale vôbec neleňošili. Inštruktori, PaedDr. Gabriel Billý a Mgr. Pavol Minčák, pristupovali k výcviku veľmi zodpovedne a vyžadovali od svojich zverencov toho veru dosť. Ale oplatilo sa... Prečítajte si správu, ktorú po plaveckom výcviku podali:

Plavecký výcvikový kurz sme absolvovali v mesiaci máj, v týždni od 23. do 27. Realizovali sme ho so žiakmi 5. ročníka v krytej plavárni v Bardejove v rozsahu 10 vyučovacích hodín. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov (13 dievčat a 5 chlapcov). Cena kurzu bola 10 eur na žiaka. Úlohy plaveckých inštruktorov na seba zobrali PaedDr. Billý a Mgr. Minčák. Cieľom základného plaveckého výcviku je naučiť žiakov techniku jedného plaveckého spôsobu ako aj oboznámiť ich s hygienou a s pravidlami správania sa v bazéne a mimo neho. Myslíme si, že sa nám to podarilo. Žiaci zvládli techniku dvoch plaveckých spôsobov – kraulu a znaku. Výnimkou bol len jeden žiak, u ktorého sa výrazne prejavoval strach z vody, čo nám znemožnilo efektívne postupovať vo výcviku. Počas kurzu sa nikto nezranil. So správaním žiakov sme boli spokojní. Pre väčšiu efektivitu kurzu by bolo potrebné realizovať plavecký výcvik v rozsahu dvoch týždňov a na I. stupni by bolo potrebné žiakom zabezpečiť predplaveckú prípravu. Nerealizovali sme to tak preto, že na plaváreň musíme dochádzať a výrazne by sa tak zvýšila cena kurzu. Napriek tomuto faktu, náš plavecký výcvik hodnotíme veľmi pozitívne, a to nielen my učitelia, ale aj žiaci.

zábery z plaveckého výcviku

 PaedDr. Gabriel Billý

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla