Deň zamilovaných na našej škole

on .

valentin18Ani sme sa nenazdali a opäť je tu 14. február, čiže Valentín, sviatok všetkých zaľúbencov, priateľov, ľudí dobrej vôle či ľudí, ktorí by radi zniesli modré z neba pre osobu, na ktorej im veľmi záleží. Ak aj Vy patríte k nim, aj pre Vás sú otvorené brány našej školy, kde môžete na vlastné oči vidieť a zažiť túto romantickú atmosféru.

Aj v tomto školskom roku sa na našej škole realizovala tradičná súťaž o najkrajšiu valentínsku výzdobu triedy. Súťaže sa zúčastnili všetky triedy na 2. stupni základnej školy. Kvalitu spracovania zadanej témy hodnotila dvojčlenná komisia v zložení: Mgr. Emília Michalovová a Bc. Martina Džalajová. Porota sa zhodla a určila nasledovné poradie tried:


1. miesto – 6. B,
2. miesto – 9. A,
3. miesto – 5. BSúťažiaci na prvých troch miestach boli odmenení diplomom a sladkou odmenou.

Mgr. Pavol Minčák

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla