Slávnostné otvorenie šk. roka
4. 9. 2017
ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole v Marhani + slávnosť na strednom dvore pre všetkých žiakov, zamestnancov a verejnosť

Deň polície 2017
14. 9. 2017
Areál Tatran Handball Arény v Prešove
prezentácia jednotlivých zložiek polície, zásahové jednotky, dopravné nehody, podávanie prvej pomoci, ukážka práce linky 112, jazdecká polícia, rukojemnícka dráma, letecké záchranné zložky, historický šerm, bubnová šou...
zúčastnilo sa 95 žiakov 5. až 9. ročníka našej školy

Dar od nadácie Sports for children
18. 9. 2017
pomôcky do telocvične - žinenky (15 + 2) + vozík na prevážanie, odrazové mostíky, bránky, bradlá, lopty, gymnastické koberce, švédske debny...

Biela pastelka 2017
verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, organizuje ju Únia slabozrakých a nevidiacich
22. 9. 2017
zapojili sa žiaci a zamestnanci školy, tiež obyvatelia Marhane, spolu sme vyzbierali 120,- eur

Šalátový deň
26. 9. 2017
čerstvé ovocie a zelenina na mnohoraký spôsob: vlastná príprava a ochutnávka zeleninových a ovocných dobrôt rukami detí z ŠKD
zúčastnili sa: pripravili a ochutnávali žiaci v ŠKD

Svetový deň mlieka v školách
27. 9. 2017
aktivity zamerané na zlepšenie znalostí o plnohodnotnej výžive rastúceho organizmu: výroba ozajstného domáceho masla v originálnej „zbuške“, výstava a ochutnávka mliečnych výrobkov: bryndzových a tvarohových nátierok, čerstvého mlieka, čerstvých syrov, mliečny darček
zúčastnili sa všetci žiaci školy

Vesmír ako na dlani
3. 10. 2017
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
náučné poludnie pre žiakov 4. a 5. ročníka našej školy

Plenárne rodičovské združenie
11. 10. 2017
pre rodičov všetkých našich žiakov

Hokejový zápas
HC Košice : HC Banská Bystrica 5 : 2
20. 10. 2017
Steel aréna Košice
zúčastnilo sa 50 hokejových fanúšikov z našej ZŠ

Koncert Integrácia
27. 10. 2017
Aréna Poprad
zúčastnilo sa 42 žiakov 2. – 9. ročníka

Deň otvorených dverí na SŠ Spojená škola Juraja Henischa + gymnázium v BJ
27. 10. 2017
zúčastnilo sa 22 žiakov 9. ročníka

Začiatok „Tanečnej školy“
2. 11. 2017
2. ročník tanečného kurzu zameraný na štandardné spoločenské tance pod vedením tanečného štúdia FRIMart studio z Prešova
prihlásilo sa 31 žiakov

Hodina deťom 2017
verejná zbierka na podporu projektov pomáhajúcich deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku
10. 11. 2017 
zapojili sa žiaci a zamestnanci školy, tiež obyvatelia Marhane, spolu sme vyzbierali 120,- eur

Stretnutie absolventov našej školy po 55 rokoch
10. 11. 2017
v zrekonštruovanom kaštieli v Marhani
prezentácia školy a kultúrny program našich žiakov a žiakov našej ZUŠ
zúčastnili sa absolventi, vedenie obce a školy

Deň otvorených dverí na SŠ Hotelová akadémia v BJ
15. 11. 2017
zúčastnili sa 14 žiaci 9. ročníka

Testovanie 5
22. 11. 2017
zúčastnili sa žiaci 5. ročníka

Mikuláš prišiel aj k nám
6. 12. 2018
obdarovaní boli všetci

Požehnanie adventných vencov
tie nám budú v triedach, jedálni a kanceláriách pripomínať adventné očakávanie zázraku Vianoc
6. 12. 2018
v učebni chémie

Informácie o stredných školách
stretnutie rodičov, žiakov 8. a 9. ročníka s predstaviteľmi okolitých SŠ z Giraltoviec, BJ a PO
8. 12. 2017

Vianočný koncert ZUŠ
v kaštieli
20. 12. 2017
zúčastnili sa rodičia a príbuzní žiakov našej ZUŠ i ostatná verejnosť

Vianočná akadémia
21. 12. 2017
u nás v telocvični
zábavný vianočný program + burza našich výrobkov, vianočný punč a moravské koláče
zúčastnili sa hostia, rodičia a príbuzní našich žiakov

Predvianočné posedenie zamestnancov
22. 12. 2017
u nás v školskej jedálni
mačanka a varené vínko pre našich zamestnancov

First Lego League
10. 1. 2018
regionálne kolo na UPJŠ v Košiciach
najväčšia robotická súťaž pre mladých
2. miesto a postup na medzinárodnú súťaž, ktorá má byť 10. 2. 2018 v mestečku Lodž v Poľsku
pod vedením Mgr. Jána Polču

Dentálna hygiena pre 1. stupeň
január 2018
náučné hodiny viedla naša bývalá žiačka, študentka dentálnej hygieny, Zuzka Horvátová

Triednické rodičovské združenie
11. 1. 2018
pre rodičov všetkých našich žiakov

Hokejový zápas
HC Košice : MHK Zvolen 6 : 2
12. 1. 2018
Steel aréna Košice
zúčastnilo sa 50 fanúšikov: žiaci, vyučujúci a priatelia školy

Máša a medveď
cirkusové predstavenie ukrajinského zoskupenia Cirkus Jacko
16. 1. 2018
v našej telocvični
zúčastnili sa všetci žiaci školy

Venček
záverečný slávnostný večierok tanečného kurzu
20. 1. 2018
v sále Kultúrneho domu v Marhani
zúčastnili sa účastníci tanečného kurzu, Tanečné štúdio FRIMart, niektorí vyučujúci, rodičia a príbuzní účastníkov

Fašiangové šišky
Pečenie šišiek v školskej kuchynke a ochutnávka šišiek s jahodovým a čučoriedkovým džemom v ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Horákovej
24. 1. 2018
zúčastnili sa všetci žiaci, ktorí navštevujú ŠKD

Karneval
DJ Magi, masky + retro oblečenie, odmeny pre najlepšie masky, tombola,
1. cena: čistokrvný králik: novozélandský biely
1. 2. 2018
v našej telocvični
zúčastnili sa všetci žiaci školy

Noc v škole
športové hry: prehadzovaná, vybíjaná, volejbal, malý futbal, spoločenské hry, film, spoločná príprava raňajok.... ale takmer žiadne spanie
1. 2. 2018
v priestoroch našej školy
zúčastnilo sa 52 žiakov našej školy

Polročné prekvapenie pre najlepších žiakov
zmrzlinové poháre so šľahačkou a ovocím
pre 55 jednotkárov a 13 žiakov s najlepšou dochádzkou
5. 2. 2018

Geografická olympiáda
okresné kolo pre 5. až 9. r.
6. 2. 2018
žiačky pod vedením Mgr. Minčáka vo svojich kategóriách získali 4., 6., 11., 15. a 16. miesto

Svetový deň bez mobilu aj u nás v škole
6. 2. 2018
zúčastnili sa aktívni a hlavne „nezávislí“ žiaci z 5. až 9. ročníka

Futbalový turnaj
8. 2. 2018
zúčastnili sa tímy zo 4. až 9. ročníka v kategórii mladších a starších žiakov

First Lego League
10. 2. 2018
Medzinárodné kolo v meste Lodž v Poľsku
(v angličtine)
najväčšia robotická súťaž pre mladých
náš tím získal 15. miesto
pod vedením Mgr. Jána Polču

Lyžiarsky výcvik
SKI RESORT Levočská Dolina
12. až 16. 2. 2018
zúčastnilo sa 28 žiakov našej školy + 4 inštruktori

„Chrípkové prázdniny“
15., 16. a 19. 2. 2018 a 21. až 23. 2. 2018
prerušené vyučovanie pre veľký počet chýbajúcich žiakov

Medzinárodný deň žien
posedenie zamestnancov školy školskej jedálni
+ darček pre všetky žienky
8. 3. 2018
zúčastnili sa všetci zamestnanci školy

Nikola Šuhaj
divadelné predstavenie DJZ v Prešove
13. 3. 2018
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove
zúčastnilo sa 53 žiakov 7. až 9. ročníka

Magický svet tanca
tanečné predstavenie Akadémie tanca Nela
14. 3. 2018
Kino Scala Prešov
zúčastnilo sa 94 osôb: deti z 1. až 5. ročníka, deti a rodičia z MŠ v Marhani a deti zo ZŠ v Harhaji

Volejbalový turnaj našich absolventov
14. 3. 2018
zúčastnili sa tímy bývalých žiakov našej školy a žiaci našej školy pod vedením Mgr. Majerníkovej

Ovocné popoludnie v ŠKD
16. 3. 2018
zúčastnili sa deti v ŠKD, pani praktikantka Šoltésová a pani vychovávateľka Horáková

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina
divadelné predstavenie DJZ v Prešove 
21. 3. 2018
zúčastnilo sa 46 žiakov 5. až 7. ročníka

Ponožková výzva
v rámci Svetového dňa Downovho syndrómu
21. 3. 2018
zúčastnili sa aktívni žiaci z 2. až 8. ročníka

Testovanie 9
21. 3. 2018
zúčastnili sa žiaci 9. ročníka

Rybárske lístky na sezónu 2018
19. 3. 2018
naši vedúci rybárskeho krúžku vybavili povolenie na lov rýb pre 5 členov rybárskeho krúžku

Zápis do 1. ročníka spojený s prehliadkou školy
3. 4. 2018 v čase od 12.00 h do 16.00 h
zúčastnili sa budúci prváčikovia a ich zákonní zástupcovia

Deň učiteľov
posedenie zamestnancov školy v reštaurácii Skalný orol v Giraltovciach
6. 4. 2018
zúčastnili sa všetci zamestnanci školy

Deň narcisov
charitatívna zbierka, ktorú organizuje Liga proti rakovine na pomoc onkologickým pacientom
13. 4. 2018
vyzbierali sme od dobrovoľných darcov spolu 121,35 eur v našej škole a v obci Marhaň

Triednické rodičovské združenie
16. 4. 2018
pre rodičov všetkých našich žiakov

Škola v prírode
Slnečný Majer, Stebnícka Huta
16. až 20. 4. 2018
žiaci 4. ročníka + tr. učiteľka, zdravotníčka a soc. pedagogička

Zber starého papiera
23. až 27. 4. 2018
vyzbierali sme spolu 2237 kg starého papiera

Fotenie v škole
30. 4. 2018
zúčastnili sa všetci žiacki záujemcovia

Oswienczim, Krakow
poznávací zájazd
3. 5. 2018
zúčastnilo sa
43 žiakov 7., 8. a 9. ročníka + 3 vyučujúci

Oswienczim, Krakow
poznávací zájazd
9. 5. 2018
zúčastnili sa zamestnanci a priatelia školy

Deň matiek
besiedka žiakov našej školy v spolupráci s Obcou Marhaň
pre mamky a staré mamky
+ moravské koláče + kávička
13. 5. 2018 v kaštieli

Prijímacie skúšky na stredné školy
14. a 17. 5. 2018
zúčastnili sa žiaci 9. ročníka

Exit tour
preventívny program pre žiakov našej školy
18. 5. 2018
zúčastnili sa žiaci 2. stupňa našej školy

Školský výlet:
Vlastivedné múzeum + archeopark v Hanušovciach n/Topľou,
Ranč Breziny v Pavlovciach, hanušovská zmrzlina
23. 5. 2018
zúčastnili sa žiaci 1. stupňa

Družstvá mladých záchranárov
24. 5. 2018
okresná súťaž Červeného kríža
náš tím získal 2. miesto pod vedením PaedDr. Gabriela Billého

Ako je les zariadený,
Hurá, do školy!
divadelné predstavenia nášho divadelného krúžku v kaštieli pod vedením p. uč. Pantlikášovej
30. 5. 2018
zúčastnili sa žiaci ZŠ a MŠ v Marhani, tiež žiaci ZŠ a MŠ v Harhaji

Školský výlet:
Belianska jaskyňa, Kežmarský hrad
31. 5. 2018
zúčastnili sa žiaci 5., 6. a 7. ročníka

Deň detí 2018
zaujímavé dopoludnie v Bardejovských Kúpeľoch + filmové predstavenie v Kine Žriedlo: Snehová kráľovná
1. 6. 2018
zúčastnili sa všetci žiaci našej školy, ich triedni učitelia a pedagogickí asistenti

Triednické rodičovské združenie
4. 6. 2018
pre rodičov všetkých našich žiakov

Stretnutie absolventov našej školy po 50 rokoch
9. 6. 2018
v zrekonštruovanom kaštieli v Marhani + kultúrny program našich žiakov, prezentácia školy a výstava: „Čo dokážu šikovné ruky našich žiakov a učiteľov“
zúčastnili sa absolventi, ich pozvaní vyučujúci, vedenie obce a vedenie školy

Dopravné dopoludnie
na našom dopravnom ihrisku
14. 6. 2017
zúčastnili sa deti z MŠ Stuľany

Filmová a rozprávková hudba
koncert + výstava našej ZUŠ + výstava: „Čo dokážu šikovné ruky našich žiakov a učiteľov“
15. 6. 2018
v zrekonštruovanom kaštieli v Marhani
zúčastnili sa všetci žiaci našej školy, rodičia a verejnosť

Deň otvorených dverí + predajná výstava: „Čo dokážu šikovné ruky našich žiakov a učiteľov“
17. 6. 2018
v areáli ZŠ v Marhani
zúčastnili sa rodičia, starí rodičia, žiaci našej školy, tiež širšia verejnosť

Rozlúčková deviatakov
21. 6. 2018
v zrekonštruovanej sále kultúrneho domu v Marhani
zúčastnili sa žiaci 9. ročníka a pozvaní zamestnanci našej školy

Rozlúčková štvrtákov
rozlúčkový program pre deti končiace 1. stupeň
25. 6. 2018
v triede 4. A
zúčastnili sa žiaci 4. ročníka a triedna učiteľka, riaditeľka školy

Ochrana života a zdravia
26. 6. 2018
upevnenie vedomostí z jesenného náučného bloku OŽAZ

Slávnostné ukončenie šk. roka
29. 6. 2018
ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole v Marhani + slávnosť na strednom dvore pre všetkých žiakov, zamestnancov a verejnosť + spol. posedenie zamestnancov v Motoreste Čepcov

Funny camp 2018
9. 7. – 12. 7. 2018
zábavný letný tábor pre deti v našej škole a v blízkom okolí: šport, zábavné súťaže, tvorivé dielne, pobyt pri rybníku, túry, opekačka, varenie kotlíkového guláša, nočná hra „Skúška odvahy“, diskotéka...

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla