Rozlúčka so štvrtákmi

on .

roz1stup „Začali ste maličkí,
teraz ste už veľkí.

Najviac ste však podrástli
v očiach pani učiteľky...“

Milí moji štvrtáci… Štyri roky nášho spoločného putovania ubehli veľmi rýchlo. Z malých vyplašených prváčikov sú dnes veľké štvrtácke osobnosti. Preto Vám, milí štvrtáci, prajem, aby ste v každej chvíli svojho života mali na pamäti, že všetko sa dá zvládnuť… Spomeňte si na svoje začiatky, prvé písmenká, prvé napísané riadky… Každá skúška, pred ktorou raz budete stáť, sa dá vyriešiť: s vytrvalosťou, ochotou a láskou. Do Vašich ďalších dní Vám prajem veľkú chuť do práce a vytrvalosť ísť za svojím cieľom až do úspešného konca. Mám Vás rada…

Vaša pani učiteľka…

PS: Milý čitateľ, vo fotogalérii môžeš nahliadnuť do našej malej rozlúčkovej slávnosti, ktorá sa uskuočnila 25. júna 2018 v našej triede… :-)

Mgr. Renáta Vašková

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla