Valentínska výzdoba 2016

on .

valruzAj v tomto školskom roku sa na našej škole realizovala tradičná súťaž o najkrajšiu valentínsku výzdobu triedy. Súťaže sa zúčastnili všetky triedy na 2. stupni základnej školy. Kvalitu spracovania zadanej témy opäť hodnotila trojčlenná komisia v zložení: Mgr. Antolíková, Emí lia Michalovová a Ing. Vojteková. Porota sa zhodla a určila nasledovné poradie tried:

1. miesto – 7. A, 2. miesto – 7. B, 3. miesto – 6. B a 5. A

Všetci súťažiaci boli odmenení diplomom a sladkou odmenou.

Mgr. Pavol Minčák

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla