Valentínska výzdoba 2016

on .

valruzAj v tomto školskom roku sa na našej škole realizovala tradičná súťaž o najkrajšiu valentínsku výzdobu triedy. Súťaže sa zúčastnili všetky triedy na 2. stupni základnej školy. Kvalitu spracovania zadanej témy opäť hodnotila trojčlenná komisia v zložení: Mgr. Antolíková, Emí lia Michalovová a Ing. Vojteková. Porota sa zhodla a určila nasledovné poradie tried:

1. miesto – 7. A, 2. miesto – 7. B, 3. miesto – 6. B a 5. A

Všetci súťažiaci boli odmenení diplomom a sladkou odmenou.

Mgr. Pavol Minčák

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla