Poznámky - Fyzika

Niektoré materiály sú vo formáte pdf. Ak máte problém s ich otvorením, je potrebné nainštalovať program Acrobat Reader. Stiahnite si inštalačný súbor z tejto adresy:

https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME

Po stiahnutí súboru ho spustíte a nainštalujete program na čítanie pdf súborov.

Názov Ročník Predmet Súbor
Fyzika 6. ročníka 6. ročník Fyzika Pozn__mky_k_u__ivu__1_.docx
Objem kvapaliny vytlačenej telesom 6. ročník Fyzika 2.5_Objem_kvapaliny_vytla__enej_telesom_1_.pdf
Vplyv teploty na hustotu 6. ročník Fyzika Vpyv_teploty_na_hustotu.pdf
Správanie sa telies v kvapalinách s rôznou hustotou 6. ročník Fyzika Spr__vanie_telies_v_kvapalin__ch_s_r__znou_hustotou.docx
Hustota plynov 6. ročník Fyzika Hustota_plynov.pdf

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla