Milí rodičia,

chceme pokračovať v jednotnom, prehľadnom a zároveň pre Vaše dieťa bezpečnom systéme pri uvoľňovaní z vyučovania alebo pri ospravedlňovaní neprítomnosti na vyučovaní. Preto Vám chceme oznámiť či pripomenúť, že platia tieto pravidlá:

1. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní ospravedlní triedny učiteľ na základe lekárskeho potvrdenia a podobne.
2. Poprosiť o ospravedlnenie dieťaťa z vyučovania môže triedneho učiteľa aj zákonný zástupca žiaka (teda bez lekárskeho alebo iného potvrdenia), ale počet ospravedlnení zákonným zástupcom bude obmedzený takto: Triedny učiteľ bude akceptovať za 1 polrok školského roka maximálne 3 ospravedlnenia na celý deň a 2 ospravedlnenia na časti vyučovania. Tlačivá ospravedlnení prikladáme.
3. Ak potrebujete, aby Vaše dieťa odišlo zo školy počas vyučovania (napr. k lekárovi...), vypíšte dieťaťu žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (tlačivá žiadostí prikladáme, ich počet nie je obmedzený, ale mal by stačiť, ak by ste však potrebovali viac, vypýtajte si). Vaše dieťa nech žiadosť odovzdá triednemu učiteľovi (v prípade jeho neprítomnosti zástupcovi riaditeľa školy), aby triedny učiteľ vedel, že má žiaka naozaj z vyučovania uvoľniť. Po dieťa ale musí prísť osobne zákonný zástupca, v prípade nutnosti iná zodpovedná osoba.
Ak ide dieťa k lekárovi, na ospravedlnenie bude slúžiť lekárske potvrdenie.
Ak dieťa odchádza z vyučovania napr. z rodinných dôvodov a podobne, ako ospravedlnenie a zároveň žiadosť o uvoľnenie z vyučovania bude slúžiť tlačivo Ospravedlnenie a uvoľnenie počas vyučovania, ktoré prikladáme (sú len dve na polrok).

Poznámka: Všetky prípadné nejasnosti alebo špecifické problémy konzultujte s triednym učiteľom alebo s vedením školy.

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Ospravedlnenie

 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla