Poznámky - Biológia - Ochrana života a zdravia

Niektoré materiály sú vo formáte pdf. Ak máte problém s ich otvorením, je potrebné nainštalovať program Acrobat Reader. Stiahnite si inštalačný súbor z tejto adresy:

https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME

Po stiahnutí súboru ho spustíte a nainštalujete program na čítanie pdf súborov.

Názov Ročník Predmet Súbor
Lesné vtáky 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Lesne_vtaky.pdf
Lesné cicavce 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia LESN___CICAVCE.pdf
Drobné vodné živočíchy 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Drobne_vodne_zivocichy.pdf
Lesné stavovce-Obojživelníky a plazy 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Lesne_stavovce-Obojzivelniky_a_plazy.pdf
Hmyz žijúci na vode a na brehu 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia HMYZ___IJ__CI_NA_VODE_A_NA_BREHU.pdf
Lesný ekosystém 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Lesny_ekosystem.pdf
Voda a jej okolie 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Voda_a_jej_okolie.pdf
Vodné rastliny 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia VODNE_RASTLINY.pdf
Brehové rastliny 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia BREHOVE_RASTLINY.pdf
Lesné bezstavovce 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Lesn___bezstavovce.pdf

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla