Poznámky - Biológia - Ochrana života a zdravia

Niektoré materiály sú vo formáte pdf. Ak máte problém s ich otvorením, je potrebné nainštalovať program Acrobat Reader. Stiahnite si inštalačný súbor z tejto adresy:

https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME

Po stiahnutí súboru ho spustíte a nainštalujete program na čítanie pdf súborov.

Názov Ročník Predmet Súbor
Poznávame prírodu 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Biol__gia_-_Pozn__mky_TC___ivot_v_lese.pdf
Lesné vtáky 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia LESN___VT__KY.pdf
Voda a jej okolie 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Pozn__mky_-_TC___ivot_vo_vode_a_na_brehu.pdf
4. TC: ŽIVOT NA POLIACH A LÚKACH 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia 4.TC-Zivot_na_poliach_a_lukach.pdf
Lesné stavovce-Obojživelníky a plazy 5. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Lesne_stavovce-Obojzivelniky_a_plazy.pdf
Pŕhlivce 6. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Prhlivce.pdf
Jednobunkové a mnohobunkové organizmy 6. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Jednobunkove_a_mnohobunkove_organizmy.pdf
Baktérie a vírusy 6. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Bakterie_a_virusy.pdf
Vnútorné parazity 6. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Vnutorne_parazity.pdf
Iné huby a lišajníky 6. ročník Biológia - Ochrana života a zdravia Ine_huby_a_lisajniky.pdf

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla