Otvorenie školského roka 2021/2022 a organizácia výchovy a vzdelávania v čase od 2. 9. 2021

on .

vitajte

Príchod žiakov do ZŠ – vo štvrtok 2. 9. 2021 do 8:00 h.

• Počas ďalších dní bude nástup žiakov do školy v čase od 7.30 h do 7.55 h.
• Počas prvých dvoch dní nie sú ešte potrebné prezuvky.
• Žiaci sa zhromaždia v rozostupoch pred budovou školy. Priebežne budú naše pracovníčky vykonávať ranný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom, zbežné posúdenie bezpríznakovosti).
• Po absolvovaní ranného filtra a dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy (bezdotyková dezinfekcia je umiestnená bezprostredne za dverami hlavného vchodu) sa žiaci presunú do tried, kde ich budú čakať triedni učitelia. Žiakov nesprevádzajú po budove školy rodičia ani iné osoby.
Iba so žiakmi 1. ročníka a s novými žiakmi na prvom stupni môžu v prvý deň prísť do školy zákonní zástupcovia, ktorí sa preukážu Písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti (v prílohe).
• POZOR, nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
• Pri prvom príchode do školy všetci žiaci odovzdajú triednym učiteľom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
POZOR, nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
• Ak si žiak zabudne vyhlásenie o bezpríznakovosti doma, rodič ho môže odoslať škole:
- prostredníctvom Edupage
- alebo vyplnené a podpísané tlačivo skopíruje a pošle mejlom triednemu učiteľovi, prípadne na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
• Ak žiak počas školského roka preruší vyučovanie v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov), po príchode do školy tiež predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Slávnostné otvorenie šk. roka sa uskutoční v prípade dobrého počasia na strednom dvore so začiatkom cca o 8.20 h (v prípade zlého počasia prostredníctvom školského rozhlasu, žiaci budú v triedach).
• Predpokladaný odchod žiakov zo školy po otvorení školského roka bude možný cca do 9.30 h.

• Stravovanie: triedni učitelia zozbierajú 2. septembra od žiakov vyplnené zápisné lístky, prípadne rozdajú prázdne tlačivá ďalším záujemcom. Stravovanie pre žiakov ZŠ sa začína od 3. 9. 2021 (v piatok). Na obed už v piatok môže ísť žiak, ktorý vo štvrtok alebo v piatok ráno odovzdá zápisný lístok Mgr. Michalovovej alebo pani Kuziakovej (vedúcej školskej jedálne).

• Prevádzka ŠKD bude zabezpečená od 3. septembra. V prípade záujmu o nahlásenie do ŠKD rodičia vyplnia zápisný lístok, ktorý žiakom rozdajú 2. 9. triedni učitelia a deti ho vyplnený a podpísaný odovzdajú 3. 9. naspäť triednym učiteľom.

Dôležité informácie v súvislosti s výskytom COVID-19

 Je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe R-O-R (rúško, odstup, ruky).
 Vo vnútorných priestoroch školy nosia rúško všetci žiaci a zamestnanci školy i všetky cudzie osoby (vstup cudzích osôb do školy bude vedením školy povolený len vo výnimočných prípadoch).
Každý žiak má mať v škole dve rúška (jedno nosí, druhé slúži ako náhrada v prípade, že sa prvé rúško znečistí).
Každý žiak má mať tiež v škole balíček hygienických vreckoviek.
Počas vyučovania i počas prestávok sa budú žiaci zdržiavať v triedach alebo v učebniach (aby nedochádzalo k premiešavaniu jednotlivých skupín), v prípade dobrého počasia budú na niektorých predmetoch aj vo vonkajších priestoroch školy.
Pedagogický dozor bude dohliadať na nepremiešavanie sa jednotlivých tried/skupín a na dodržiavanie hygienických opatrení i časté umývanie rúk.
V záujme dodržiavania hygienických opatrení sú v každej triede i v sociálnych zariadeniach dávkovače penového mydla i papierových utierok, v sociálnych zariadeniach sú navyše aj dávkovače toaletného papiera. Samozrejme, je nutné disciplinované správanie žiakov, aby tieto dávkovače neničili a náplňami neplytvali, aby tieto zariadenia mohli dlho slúžiť svojmu účelu!!!)

Ing. Monika Vojteková
riaditeľka školy

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti
Školský semafor

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla