Deň otvorených dverí na Gymnáziu v Giraltovciach

on .

gymgir

Každoročne sa žiaci 9. ročníka zúčastňujú dní otvorených dverí na najbližších školách. Aj 27. januára 2015 sa 9 žiaci zúčastnili Dňa otvorených dverí na Gymnáziu v Giraltovciach. Žiaci si v sprievode našich bývalých žiakov poprezerali priestory školy .V odborných učebniach si žiaci mohli vyskúšať rôzne pokusy. Vyskúšali si rôzne aktivity na interaktívnej tabuli. Cez prestávku si žiaci pochutnali na výborných buchtách, ktoré upiekli tety kuchárky. Po skončení prehliadky bol každý žiak odmenený perom.

Mgr. M. Bakalárová, vých. poradca

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla