Máme novú radu školy

on .

rada26. mája 2016 o 16:00 h sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Marhani.

Chcete vedieť, kto všetko bude v rade školy nasledujúce štyri roky pracovať a pomáhať našej škole?

 

Obec Marhaň delegovala týchto členov:

Bc. Vladimír Goliáš
Mgr. Mária Chalupková
Mgr. Erika Nagajdová
Vladislav Šamko

Za rodičov boli zvolení:

Iveta Kočišová
Monika Kyjaková
Jana Šoltýsová
Martin Tomáško

Za pedagogických zamestnancov školy boli zvolení:

Mgr. Martina Bakalárová
Ing. Adriana Kirnerová

Za nepedagogických zamestnancov školy bola zvolená:

Mária Waksmanská

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla