Súťaže v školskom roku  2015/2016

Volejbal - okresné kolo - starší žiaci - 4. miesto
Marek Gamec, 9. A
Jančuš Martin, 8. A
Dávid Jurko, 9. A
Roman Kačmár, 8. A
Erik Kendra, 9. A
Damián Mikluš, 8. B
Slavomír Paľa, 9. A
Michael Pantlikáš, 9. A
Patrik Sokol, 9. B

pod vedením PaedDr. Gabriela Billého

Volejbal - okresné kolo - staršie žiačky - 3. miesto
Michaela Gdovinová, 8. B
Bibiána Jarkovská, 9. B
Kristína Kertysová, 8. A
Iveta Kočišová, 9. A
Petra Magačová, 9. B
Iveta Paľová, 9. A
Beáta Partilová, 9. A
Klaudia Ševcová, 8. B
Terézia Šoltýsová, 9. B
Daniela Vargová, 8. B

pod vedením Mgr. Pavla Minčáka

Geografická olympiáda - okresné kolo - 5. miesto
Natália Jusková, 7. A

pod vedením Mgr. Pavla Minčáka

Geografická olympiáda - okresné kolo - 9. miesto
Jana Vargová, 9. A

pod vedením Mgr. Pavla Minčáka

Geografická olympiáda - okresné kolo - 10. miesto
Lenka Šoltésová, 7. A

pod vedením Mgr. Pavla Minčáka

Biblická olympiáda - seniorátne kolo - 2. miesto
Lenka Šoltésová, 7. A

pod vedením Mgr. Martina Chalupku

Biblická olympiáda - celoslovenské kolo - 2. miesto
Lenka Šoltésová, 7. A

pod vedením Mgr. Martina Chalupku

Čarovné jablko - okresné kolo - 2. miesto
Iveta Paľová, 9. A

pod vedením Mgr. Janky Antolíkovej

Čarovné jablko - okresné kolo - Cena poroty
Andrej Gustáv Maličký, 3. A

pod vedením Mgr. Janky Antolíkovej

Čarovné jablko - okresné kolo - Cena poroty
Jana Vargová, 9. A

pod vedením Mgr. Janky Antolíkovej

Slávik Slovenska 2016 - okresné kolo - 3. miesto
Amy Matysová, 4. A

pod vedením Mgr. Janky Mihokovej

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla