Poznámky - Slovenský jazyk a literatúra

Niektoré materiály sú vo formáte pdf. Ak máte problém s ich otvorením, je potrebné nainštalovať program Acrobat Reader. Stiahnite si inštalačný súbor z tejto adresy:

https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME

Po stiahnutí súboru ho spustíte a nainštalujete program na čítanie pdf súborov.

Názov Ročník Predmet Súbor
Slovné druhy 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Slovn___druhy.pdf
Pondelok 16. marca 2020 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Pondelok_16._marca_2020.pdf
Vlastné a všeobecné pod. m. 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Vlastn___a_v__eobecn___pod._men__.docx
SMS 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra SMS.doc
Prízvuk 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra PR__ZVUK.pdf
Hlásky 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra HL__SKY.pdf
Podstatné mená č. 1 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Podstatn___men__.doc
Ľudová pieseň 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra __UDOV____PIESE__.pdf
Slovesá, číslovky... 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Sloves________slovky....pdf
Abeceda a vybrané slová 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Abeceda_a_vybran___slov__.pdf

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla