Krúžky v školskom roku 2019/2020

on .

kruzkyMilí rodičia, 
v školskom roku 2019/2020 ponúkame Vašim deťom tieto krúžky. Zakrúžkujte, prosím, poradové číslo krúžkov, ktoré by chcelo Vaše dieťa navštevovať:


1 Šikovný prváčik: vedúci: Mgr. Martina Hažlinská, predpokladaný deň: deň/dni prispôsobíme nahláseným deťom, náplň: precvičovanie učiva prvého ročníka hravou formou, didaktické hry, precvičovanie a zdokonaľovanie jemnej motoriky, tvorivé aktivity, aktivity na nácvik sústredenia a pozornosti, vhodné: pre 1. ročník
2 Šikovný druháčik: vedúci: Mgr. Renáta Vašková, predpokladaný deň: deň/dni prispôsobíme nahláseným deťom, náplň: precvičovanie učiva druhého ročníka hravou formou, didaktické hry, precvičovanie a zdokonaľovanie jemnej motoriky, zaujímavé tvorivé aktivity, aktivity na nácvik sústredenia a pozornosti, vhodné: pre 2. ročník
3 Šikovný štvrtáčik: vedúci: Mgr. Gabriela Brejová, predpokladaný deň: deň/dni prispôsobíme nahláseným deťom, náplň: precvičovanie učiva 1. stupňa hravou formou, príprava na Testovanie 5 (testovanie na začiatku 5. ročníka), didaktické hry, precvičovanie a zdokonaľovanie jemnej motoriky, zaujímavé tvorivé aktivity, vhodné: pre 4. ročník

4 Dopraváčik: vedúci: Marián Kaščák, predpokladaný deň: pondelok, náplň: dopravné značky, semafory, základné pravidlá cestnej premávky hravou formou, získavanie praktických zručností jazdou na kárach, kolobežkách (možno aj bicykloch) na našom dopravnom ihrisku, v prípade zlého počasia: na chodbách školy, vhodné: pre 1. stupeň
5 Kuchársky krúžok: vedúca: Mgr. Martina Bakalárová, predpokladaný deň: utorok, náplň: prestieranie, správanie sa pri jedle, obsluha, príprava a ochutnávka jedál, nápojov: varenie a pečenie dobrôt
6 Robotický krúžok: vedúci: Mgr. Ján Polča, predpokladaný deň: deň/dni prispôsobíme nahláseným deťom, hľadáme šikovných a ochotných chlapcov i dievčatá, ktorí majú chuť sa niečo nové naučiť, ktorí by chceli vedieť niečo viac o robotike, alebo ktorých zaujíma robotika, stavanie, programovanie, ovládanie robotov z LEGA a sú ochotní venovať svoj čas riešeniu zaujímavých súťažných zadaní, vhodné: pre 2. stupeň
7 Pletenie a háčkovanie: vedúca: Mgr. Lívia Budinská, predpokladaný deň: utorok alebo streda, náplň: v dnešnej dobe sa čím ďalej, tým viac cenia „handmade“ výrobky: háčkované kabelky, krajky, háčkované či pletené šaty, čiapky, šály... V tomto krúžku sa deti naučia základné techniky pletenia, háčkovania aj dokončovacie práce... A možno raz budú tvoriť nádherné veci...
8 Kadernícky a vizážistický krúžok: vedúca: profesionálna kaderníčka Mária Semanová, predpokladaný deň: utorok, náplň: tvorba krásnych nenáročných i náročnejších spoločenských účesov, úprava tváre, celkovej vizáže, nechtov...
9 Krajčírsky ateliér: vedúca: Mgr. Mária Majerníková, predpokladaný deň: utorok, náplň: strihy, strihanie, stehovanie, obšívanie, podlepovanie, ručné šitie, šitie na šijacích strojoch, zažehľovanie... zástery, vankúše, tašky, obrusy, štóly, sukne, šaty...
10 Tvorivý ateliér: vedúca: Ing. Martina Roguľová, predpokladaný deň: štvrtok, náplň: ručné i strojové šitie, maľovanie na textil, sklo, porcelán, obuv, drevo, papierové pletenie a iné papierové techniky, práca s porcelánovou hmotou, mydlovou hmotou, výroba bižutérie, vianočných, veľkonočných a iných ozdôb, venčekov na dvere, adventných i vianočných venčekov, čeleniek...
11 Kinematografický krúžok: vedúci: PaedDr. Gabriel Billý, predpokladaný deň: štvrtok, náplň: upriamenie pozornosti žiakov na hodnotné filmové diela, ich spoločné sledovanie, rozbor, hodnotenie, hľadanie morálneho odkazu...
12 Turistický krúžok: vedúca: Ing. Martina Roguľová, predpokladaný deň: 1 až 2x do mesiaca podľa druhu a náročnosti plánovanej akcie, náplň: turisticky, historicky, geograficky, botanicky, technicky alebo inak zaujímavé akcie v blízkom i vzdialenejšom regióne + návštevy kina, divadla, exkurzie...
13 Mladí rybári: vedúci: p. Hajgajda, predpokladaný deň: štvrtok, náplň: rybárske techniky teoreticky i prakticky, rybársky poriadok, rybolov na rybníkoch v Marhani, rybárske povolenia pre „mladých rybárov“
14 Doučovanie zo SJL: vedúca: Mgr. Adriana Katuščáková, predpokladaný deň: utorok, vhodné: pre 9. ročník, náplň: príprava na Testovanie 9 („Monitor“) a na prijímacie skúšky
15 Doučovanie z MAT: vedúci: Mgr. Imrich Šoltýs, predpokladaný deň: pondelok, vhodné: pre 9. ročník, náplň: príprava na Testovanie 9 („Monitor“) a na prijímacie skúšky
16 Futbalový krúžok: vedúci: Mgr. Pavol Minčák, predpokladaný deň: utorok, viac vhodné: pre 2. stupeň
17 Volejbalový krúžok: vedúca: Mgr. Mária Majerníková, predpokladaný deň: streda, viac vhodné: pre 2. stupeň
18 Vybíjaná: vedúci: Mgr. Imrich Stach, predpokladaný deň: štvrtok, viac vhodné: pre 2. stupeň
19 Bedminton/stolný tenis: vedúci: PaedDr. Gabriel Billý, predpokladaný deň: pondelok, viac vhodné: pre 2. st.
20 Mentálna aritmetika: vedúca: Mgr. Iveta Eliašová, predpokladaný deň: utorok, vhodné pre 4. až 9. ročník, náplň: nácvik rýchleho sčítania, odčítania, neskôr aj násobenia a delenia jedno-, dvoj-, troj-... ciferných čísel pomocou zaujímavej metódy najprv so špec. počítadlom, neskôr už len mentálne, zlepšovanie sústredenia a pozornosti, jemnej motoriky, precvičovanie na PC trenažéri, súťaže... Pozor: za tento krúžok je potrebné zaplatiť 80,- eur na školský rok vopred. Odporúčame: predovšetkým zodpovedným žiakom , ktorí sa chcú naučiť niečo nové, zlepšiť sa v aritmetike, vedieť niečo, čo iní tak rýchlo nedokážu...

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla