Krúžky v školskom roku 2019/2020

on .

kruzkyMilí rodičia, 
v školskom roku 2019/2020 ponúkame Vašim deťom tieto krúžky. Zakrúžkujte, prosím, poradové číslo krúžkov, ktoré by chcelo Vaše dieťa navštevovať:


1 Šikovný prváčik: vedúci: Mgr. Martina Hažlinská, predpokladaný deň: deň/dni prispôsobíme nahláseným deťom, náplň: precvičovanie učiva prvého ročníka hravou formou, didaktické hry, precvičovanie a zdokonaľovanie jemnej motoriky, tvorivé aktivity, aktivity na nácvik sústredenia a pozornosti, vhodné: pre 1. ročník
2 Šikovný druháčik: vedúci: Mgr. Renáta Vašková, predpokladaný deň: deň/dni prispôsobíme nahláseným deťom, náplň: precvičovanie učiva druhého ročníka hravou formou, didaktické hry, precvičovanie a zdokonaľovanie jemnej motoriky, zaujímavé tvorivé aktivity, aktivity na nácvik sústredenia a pozornosti, vhodné: pre 2. ročník
3 Šikovný štvrtáčik: vedúci: Mgr. Gabriela Brejová, predpokladaný deň: deň/dni prispôsobíme nahláseným deťom, náplň: precvičovanie učiva 1. stupňa hravou formou, príprava na Testovanie 5 (testovanie na začiatku 5. ročníka), didaktické hry, precvičovanie a zdokonaľovanie jemnej motoriky, zaujímavé tvorivé aktivity, vhodné: pre 4. ročník

4 Dopraváčik: vedúci: Marián Kaščák, predpokladaný deň: pondelok, náplň: dopravné značky, semafory, základné pravidlá cestnej premávky hravou formou, získavanie praktických zručností jazdou na kárach, kolobežkách (možno aj bicykloch) na našom dopravnom ihrisku, v prípade zlého počasia: na chodbách školy, vhodné: pre 1. stupeň
5 Kuchársky krúžok: vedúca: Mgr. Martina Bakalárová, predpokladaný deň: utorok, náplň: prestieranie, správanie sa pri jedle, obsluha, príprava a ochutnávka jedál, nápojov: varenie a pečenie dobrôt
6 Robotický krúžok: vedúci: Mgr. Ján Polča, predpokladaný deň: deň/dni prispôsobíme nahláseným deťom, hľadáme šikovných a ochotných chlapcov i dievčatá, ktorí majú chuť sa niečo nové naučiť, ktorí by chceli vedieť niečo viac o robotike, alebo ktorých zaujíma robotika, stavanie, programovanie, ovládanie robotov z LEGA a sú ochotní venovať svoj čas riešeniu zaujímavých súťažných zadaní, vhodné: pre 2. stupeň
7 Pletenie a háčkovanie: vedúca: Mgr. Lívia Budinská, predpokladaný deň: utorok alebo streda, náplň: v dnešnej dobe sa čím ďalej, tým viac cenia „handmade“ výrobky: háčkované kabelky, krajky, háčkované či pletené šaty, čiapky, šály... V tomto krúžku sa deti naučia základné techniky pletenia, háčkovania aj dokončovacie práce... A možno raz budú tvoriť nádherné veci...
8 Kadernícky a vizážistický krúžok: vedúca: profesionálna kaderníčka Mária Semanová, predpokladaný deň: utorok, náplň: tvorba krásnych nenáročných i náročnejších spoločenských účesov, úprava tváre, celkovej vizáže, nechtov...
9 Krajčírsky ateliér: vedúca: Mgr. Mária Majerníková, predpokladaný deň: utorok, náplň: strihy, strihanie, stehovanie, obšívanie, podlepovanie, ručné šitie, šitie na šijacích strojoch, zažehľovanie... zástery, vankúše, tašky, obrusy, štóly, sukne, šaty...
10 Tvorivý ateliér: vedúca: Ing. Martina Roguľová, predpokladaný deň: štvrtok, náplň: ručné i strojové šitie, maľovanie na textil, sklo, porcelán, obuv, drevo, papierové pletenie a iné papierové techniky, práca s porcelánovou hmotou, mydlovou hmotou, výroba bižutérie, vianočných, veľkonočných a iných ozdôb, venčekov na dvere, adventných i vianočných venčekov, čeleniek...
11 Kinematografický krúžok: vedúci: PaedDr. Gabriel Billý, predpokladaný deň: štvrtok, náplň: upriamenie pozornosti žiakov na hodnotné filmové diela, ich spoločné sledovanie, rozbor, hodnotenie, hľadanie morálneho odkazu...
12 Turistický krúžok: vedúca: Ing. Martina Roguľová, predpokladaný deň: 1 až 2x do mesiaca podľa druhu a náročnosti plánovanej akcie, náplň: turisticky, historicky, geograficky, botanicky, technicky alebo inak zaujímavé akcie v blízkom i vzdialenejšom regióne + návštevy kina, divadla, exkurzie...
13 Mladí rybári: vedúci: p. Hajgajda, predpokladaný deň: štvrtok, náplň: rybárske techniky teoreticky i prakticky, rybársky poriadok, rybolov na rybníkoch v Marhani, rybárske povolenia pre „mladých rybárov“
14 Doučovanie zo SJL: vedúca: Mgr. Adriana Katuščáková, predpokladaný deň: utorok, vhodné: pre 9. ročník, náplň: príprava na Testovanie 9 („Monitor“) a na prijímacie skúšky
15 Doučovanie z MAT: vedúci: Mgr. Imrich Šoltýs, predpokladaný deň: pondelok, vhodné: pre 9. ročník, náplň: príprava na Testovanie 9 („Monitor“) a na prijímacie skúšky
16 Futbalový krúžok: vedúci: Mgr. Pavol Minčák, predpokladaný deň: utorok, viac vhodné: pre 2. stupeň
17 Volejbalový krúžok: vedúca: Mgr. Mária Majerníková, predpokladaný deň: streda, viac vhodné: pre 2. stupeň
18 Vybíjaná: vedúci: Mgr. Imrich Stach, predpokladaný deň: štvrtok, viac vhodné: pre 2. stupeň
19 Bedminton/stolný tenis: vedúci: PaedDr. Gabriel Billý, predpokladaný deň: pondelok, viac vhodné: pre 2. st.
20 Mentálna aritmetika: vedúca: Mgr. Iveta Eliašová, predpokladaný deň: utorok, vhodné pre 4. až 9. ročník, náplň: nácvik rýchleho sčítania, odčítania, neskôr aj násobenia a delenia jedno-, dvoj-, troj-... ciferných čísel pomocou zaujímavej metódy najprv so špec. počítadlom, neskôr už len mentálne, zlepšovanie sústredenia a pozornosti, jemnej motoriky, precvičovanie na PC trenažéri, súťaže... Pozor: za tento krúžok je potrebné zaplatiť 80,- eur na školský rok vopred. Odporúčame: predovšetkým zodpovedným žiakom , ktorí sa chcú naučiť niečo nové, zlepšiť sa v aritmetike, vedieť niečo, čo iní tak rýchlo nedokážu...

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla