Naši mladí záchranári

on .

zachrNa otázku „Čím by ste chceli byť po skončení štúdia?“, by možno niektorí naši žiaci odpovedali, že chcú byť záchranármi. V týchto dňoch mali možnosť svoju predstavu o tomto krásnom, ale náročnom povolaní vyjadriť aj kresbou. Na hodinách výtvarnej výchovy spolu s pani učiteľkou Mgr. Líviou Budinskou vytvárali práce do súťaže, ktorú vyhlásil Okresný úrad Bardejov, Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, s názvom „Veď aj ja som záchranár“.

Akcia podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať osobné a charakterové vlastnosti žiakov, umeleckú tvorivosť, žiaci si zároveň rozširujú a precvičujú teoretické vedomosti získané od svojich pedagógov, rodičov a okolia. Kto by si chcel kresby pozrieť osobne, budú umiestnené na vernisáži výstavy v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí v Bardejove. Otvorenie vernisáže bolo naplánované na 3. 12. 2018. Žiakom aj pani učiteľke za ich prácu ďakujeme a prajeme veľa úspechov.

Mgr. Emília Michalovová

Práce našich žiakov

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla