Valentín v našej škole

on .

valentPri príležitosti sv. Valentína (14. február) sa v našej škole uskutočnila už tradičná súťaž O najkrajšiu valentínsku výzdobu triedy. Všetky triedy a chodby sa zaodeli do červenej farby, aby tak navodili atmosféru tohto sviatku. Valentínske dekorácie v triedach vykúzlili tú pravú romantickú atmosféru, ktorá sa v nemalej miere preniesla aj na žiakov a učiteľov. 

Mieru zamilovanosti našich žiakov  hodnotila trojčlenná komisia v zložení: Mgr. Michalovová, Mgr. Polčová a Ing. Vojteková. Po prehliadke tried sa porota zhodla a určila nasledovné poradie tried:

1. miesto – 8. A, 2. miesto – 7. B, 3. miesto – 5. A a 9. A.

Všetci títo súťažiaci boli odmenení diplomom a sladkou odmenou.


Mgr. Pavol Minčák

IMG 20170223 074824

IMG 20170223 074918

IMG 20170223 075028

IMG 20170223 075203

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla