Veľkonočná výzdoba tried

on .

zajoVeľká noc je sviatok, ku ktorému patrí množstvo symbolov a tradícií. Tradícia Veľkej noci pretrváva stáročia a jej čaro sa na chvíľu prenieslo aj do priestorov našej školy. Farebné vajíčka, zatočené vŕby, bahniatka a žiarivé farby, to všetko sú symboly veľkonočných sviatkov, ktoré nechýbali v triedach či chodbách našej školy. Pod šikovnými rukami našich žiakov vznikli tradičné výrobky ako napríklad veľkonočné a jarné venčeky, maľované vajíčka, polystyrénové vajíčka zdobené servítkovou technikou, výrobky zo sadry, látkové či papierové zajačiky a mnoho iných dekorácií. Ich snahu, fantáziu či kreativitu hodnotila nestranná komisia v zložení: Mgr. Emília Michalovová, Mgr. Jana Polčová a Bc. Martina Džalajová. Po zvážení všetkých stanovených kritérií komisia stanovila nasledovné poradie tried:

1. miesto – 8. B , 2. miesto – 5. B a 3. miesto – 8. A a 6. A

Súťažili všetky triedy na druhom stupni ZŠ a tí najlepší boli ocenení diplomami a sladkou odmenou.

Mgr. Pavol Minčák

zajo1

zajo2

zajo3

zajo4

 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla