Jesenná výzdoba tried

on .

7321

Aj v tomto školskom roku sa naša škola odela do jesenných šiat. Všetky triedy a chodby školy sa dali do súladu s práve prebiehajúcim ročným obdobím. Žiaci 5. – 9. roč. sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre a svoje triedy pretvorili podľa zadanej témy. Fantáziu a umenie žiakov jednotlivých tried hodnotila nezávislá komisia v zložení Ing. Monika Vojteková a Mgr. Martina Bakalárová, ktorá dospela k týmto výsledkom: 1. miesto - 8. A, 2. miesto - 8. B, 3. miesto 6.A a 5.A. Nástenkári ocenených tried boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

Mgr. Pavol Minčák

 

 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla