Členovia rady školy

Za Obec Marhaň:

Bc. Vladimír Goliáš
Mgr. Mária Chalupková
Mgr. Erika Nagajdová
Vladislav Šamko

Za rodičov:

Iveta Kočišová
Monika Kyjaková
Jana Šoltýsová
Martin Tomáško

Za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Martina Bakalárová
Ing. Adriana Kirnerová

Za nepedagogických zamestnancov:

Mária Waksmanská

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla