Členovia rady školy

Za Obec Marhaň:

Bc. Vladimír Goliáš
Mgr. Mária Chalupková
Mgr. Erika Nagajdová
Vladislav Šamko

Za rodičov:

Baňasová Zuzana
Ing. Kertysová Anna
Mgr. Eliašová Jana
Mgr. Holub Ján

Za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Martina Bakalárová
Ing. Adriana Kirnerová

Za nepedagogických zamestnancov:

Mária Waksmanská

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla