Členovia rady školy

Členovia delegovaní obcou

Ing. Slavomír Horák
       Mária Waksmanská
       Ján Lukáč
Mgr. Peter Motýľ

Členovia volení z rodičov

       Zuzana Baňasová
Ing. Anna Kertysová
Mgr. Jana Eliašová
Mgr. Ján Holub

Členovia volení z pedagogických zamestnancov 

Mgr. Gabriela Brejová
Ing. Iveta Eliašová

Členovia volení z nepedagogických zamestnancov

               Marián Kaščák

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla