Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016

on .

konieskr30. júna 2016 sme slávnostne ukončili školský rok ekumenickou bohoslužbou spolu s našimi rímskokatolíckymi kňazmi a evanjelickým pánom farárom v rímskokatolíckom kostole v Marhani. Bola to nádherná: ďakujúca i povzbudzujúca bohoslužba pre nás všetkých, deviataci počas nej dostali osobitné požehnanie na vykročenie do ďalšieho života od obidvoch kňazov i p. farára, naše dievčatá – speváčky – nám ju ozdobili krásnymi piesňami. Po nej sme na strednom dvore v areáli našej školy vyhodnotili celučký školský rok:

všetko dobré i menej dobré, čo nám priniesol;
pospomínali sme na to, čo nové sa v našej škole počas roka urobilo;
ocenili sme krásnou knihou všetkých, čo mali samé jednotky;
pekné ceny dostali aj žiaci, ktorí úspešne reprezentovali našu školu na okresných, seniorátnych či celoslovenských súťažiach,
dali sme darčeky tým, ktorí počas celého školského roka nevymeškali ani jednu hodinu
a Cenu riaditeľa školy – náramkové hodinky – dostala najlepšia žiačka školy.

A potom sa už všetci žiaci rozišli do svojich tried, kde spolu so svojimi triednymi učiteľmi zhodnotili svoje vlastné úspechy či neúspechy a na cestu domov dostali vlastné vysvedčenia. Pred posledným odchodom zo školy sa ešte deviataci rozlúčili s každou triedou i učiteľmi v zborovni.
Všetci zamestnanci školy sa popoludní stretli na motoreste Čepcov, aby v príjemnom prostredí a s dobrou hudbou zhodnotili všetko, čo im tento školský rok priniesol, a rozlúčili sa so svojimi kolegami pred odchodom na letnú dovolenku.

Nech nás všetkých počas leta chráni Božie požehnanie, ktoré sme dostali na našej ekumenickej bohoslužbe:

Božie požehnanie nech je s Vami, aby Vám ukázalo správnu cestu.
Božie požehnanie nech je vedľa Vás, aby Vás chránilo.
Bože požehnanie nech je za Vami, aby Vás podporovalo a podržalo.
Božie požehnanie nech je nad Vami, aby na Vás dávalo pozor  všade, kam pôjdete.
Božie požehnanie nech je pod Vami, aby Vás zachytilo, keď padnete.
Božie požehnanie nech je s Vami všetkými,
nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.

zábery z ukončenia školského roka                                                                                                                                                                                                              

Ing. Monika Vojteková
riaditeľka školy

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla