Prerušenie prezenčného výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetkých žiakov školy

on .

Riaditeľstvo ZŠ v Marhani na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove

a so súhlasom zriaďovateľa


prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces pre všetkých žiakov školy

od 7. 10. 2020 (streda) – do 16. 10. 2020 (piatok)

a prechádza na dištančné vzdelávanie

z dôvodu podozrenia na možný výskyt ochorenia COVID-19 u niektorých žiakov školy.

Dôrazne pripomíname, že žiaci by mali byť počas tohto obdobia v karanténe, teda minimalizovať osobné kontakty, sledovať svoj zdravotný stav a prípadné zmeny konzultovať so svojím lekárom. Odporúčame, aby sa žiaci aj ich rodinní príslušníci vyvarovali rodinným návštevám, návštevám hromadných podujatí, miest s väčším počtom ľudí, ZUŠ...

O ďalších zmenách a postupoch Vás budeme včas informovať. Žiadame Vás
o sledovanie webovej stránky a Edupage našej školy, na ktorých budeme potrebné informácie aktualizovať.

Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla