woman Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy 

woman Mgr. Ján Polča, zástupca riaditeľky školy

Triedni učitelia:

woman Mgr. Martina Hažlinská, 1.A

woman Mgr. Renáta Vašková, 2.A

woman Mgr. Iveta Eliášová, 3.A

woman Mgr. Gabriela Brejová, 4.A

woman Mgr. Adriana Katuščáková, 5.A

man Mgr. Imrich Šoltýs, 5.B

woman Mgr. Lívia Budinská., 6. A

woman Mgr. Mária Majerníková, 6.B

man Mgr. Pavol Minčák, 7.A

woman Mgr. Martina Bakalárová, 7.B, výchovná poradkyňa

woman Mgr. Imrich Stach, 8.A

woman Ing. Adriana Kirnerová, 8.B

man Mgr. Alena Moravcová, 9.A

woman Mgr. Monika Haleková, ŠP. I.

woman Mgr. Silvia Horná, ŠP. II.

woman Ing. Martina Roguľová, ŠP. III.

Ďalší vyučujúci:

woman Mgr. Katarína Pavúková

woman Mgr. Daniel Gurský

woman Mgr. Slavomír Sabol

Pedagogickí asistenti:

woman Mgr. Alena Pastirčáková,

 

woman Daniela Študyová,

woman Bc. Pavol Marcin,

 

Vychovávateľka v ŠKD:

woman Eva Horáková

Prostredníctvom Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ u nás od 1. 9. 2019 pracujú:

womanMgr. Natália Dunčáková,  pedagogický asistent

womanBc. Martina Džalajová, pedagogický asistent

womanMgr. Emília Michalovová, sociálny pedagóg

woman Mgr. Michaela Bartová

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla