woman Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy 

woman Mgr. Ján Polča, zástupca riaditeľky školy

Triedni učitelia:

woman Mgr. Gabriela Brejová, 1.A

woman Mgr. Martina Hažlinská, 2.A + 4.A

woman Mgr. Renáta Vašková, 3.A

man Mgr. Alena Moravcová, 5.A

woman Mgr. Lívia Budinská, 5.B

woman Mgr. Adriana Katuščáková, 6.A

man Mgr. Imrich Šoltýs, 6.B

woman Mgr. Jana Polčová, DiS. art., 7.A

woman Mgr. Mária Majerníková, 7.B

man Mgr. Pavol Minčák, 8.A

woman Mgr. Martina Bakalárová, 8.B, výchovná poradkyňa

woman Mgr. Imrich Stach, 9.A

woman Ing. Adriana Kirnerová, 9.B

woman Mgr. Monika Haleková, ŠP. I.

woman Mgr. Silvia Horná, ŠP. II.

 

Ďalší vyučujúci:

woman Mgr. Katarína Pavúková

woman Mgr. Daniel Gurský

woman Mgr. Slavomír Sabol

Pedagogickí asistenti:

woman Mgr. Iveta Eliášová

woman Ing. Martina Roguľová

 

Vychovávateľka v ŠKD:

woman Eva Horáková

Prostredníctvom Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ u nás od 1. 9. 2019 pracujú:

womanMgr. Natália Dunčáková,  pedagogický asistent

womanBc. Martina Džalajová, pedagogický asistent

womanMgr. Emília Michalovová, sociálny pedagóg

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla