Preventívno-bezpečnostná akcia „Čisté školy“

on .

pzsrVo štvrtok 15. decembra 2022 vykonali v našej škole príslušníci Policajného zboru v Bardejove preventívno-bezpečnostnú akciu Čisté školy, ktorá je zameraná na drogovú kriminalitu páchanú mládežou. Táto akcia bola realizovaná za účelom prevencie kriminality s dôrazom na to, aby sa dospievajúci mládežníci nestali obeťami alebo páchateľmi obeťami nedovolenej výroby omamných alebo psychtropných látok, prípadne obchodovania s nimi.
Významnú úlohu mal pri tejto akcii špeciálne vycvičený služobný pes, ktorý svojimi zmyslami dokáže nájsť a označiť miesto uchovania omamných alebo psychotropných látok tak, ako nám to predviedol na modelových situáciách v niektorých triedach. Chvalabohu, s uspokojením sme po akcii mohli skonštatovať, že žiadne z hľadaných látok sa
v navštívených triedach nenašli.

Ing. Monika Vojteková

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla