Zápis žiakov do 1. ročníka v šk. roku 2016/2017

on .

zapis2016
5. apríla 2016 v popoludňajších hodinách sa v priestoroch našej školy uskutočnil zápis predškolákov do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017. Pani riaditeľka všetkých privítala a potom sa už 15 členov divadelného krúžku predstavilo v dvoch zmodernizovaných rozprávkach „O medovníkovom domčeku" a „Snehulienka".

Po nádherne spracovaných dialógoch a veľmi dobrom hereckom výkone našich mladých divadelníkov sa všetci prítomní zúčastnili prezentácie o priestoroch školy, školských akciách a živote v škole v 4. A triede. Rodičia sa potom s dvomi učiteľkami premiestnili do 3. A triedy, aby vypísali potrebné dokumenty, dostali zoznam školských potrieb pre budúceho prváčika a ponúkli sa malým občerstvením. Deti zas ostali s učiteľkami 1. stupňa a MŠ, prezreli si na interaktívnej tabuli inštrukcie k vypracovaniu jednoduchých pracovných listov a pustili sa do práce... Po úspešnom splnení všetkých úloh s radosťou recitovali básničky a spievali pesničky. Všetky zaškolené deti boli odvážne, bezprostredne úprimné a šikovné. Nezaškoleným deťom vypadli aj nejaké slzičky a bez individuálnej pomoci nevedeli samostatne riešiť jednoduché úlohy.
Nakoniec sa všetky deti presunuli do triedy k rodičom, kde už pre ne bolo nachystané malé občerstvenie. Pani riaditeľka každému odovzdala pamätný list o zápise a taštičku s drobnými darčekmi a pomôckami do školy. Potom sme sa už všetci rozišli so želaním, aby sme sa v septembri spolu v zdraví a radosti znovu stretli a úspešne začali pre deti prvý školský rok.

zábery zo zápisu

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla