Krúžky v školskom roku 2021/2022

on .

kruzkyMilí rodičia, 
myslíme si, že čas bez krúžkov bol už príliš dlhý a že popoludňajšia možnosť venovať sa zaujímavým veciam už mnohým deťom veľmi chýba. Preto sme vytvorili ponuku krúžkov, ktoré by sme radi otvorili, a pokúsime sa ich viesť tak, aby sme v maximálnej možnej miere dodržali potrebné protipandemické opatrenia. Preskúmajte ponuku, vyberte si a zakrúžkujte, prosím, čísla krúžkov, ktoré by chcelo Vaše dieťa navštevovať (jedno dieťa môže navštevovať aj viac krúžkov):

1 Počtárik: vedúci: Mgr. Martina Hažlinská, predpokladaný deň: deň prispôsobíme prihláseným deťom, náplň: precvičovanie učiva 1., 2. roč., najmä matematiky, didaktické hry, precvičovanie jemnej motoriky, tvorivé aktivity, nácvik sústredenia a pozornosti vhodné: pre žiakov 3. ročníka
2 Šikovný štvrtáčik: vedúci: Mgr. Renáta Vašková, predpokladaný deň: deň prispôsobíme prihláseným deťom, náplň: precvičovanie učiva 1. stupňa: príprava na Testovanie 5, didaktické hry, precvičovanie jemnej motoriky, tvorivé aktivity, nácvik sústredenia a pozornosti, vhodné: pre 4. ročník
3 Dopraváčik: vedúci: Marián Kaščák, predpokladaný deň: deň prispôsobíme prihláseným deťom, náplň: dopravné značky, semafory, pravidlá cestnej premávky, získavanie zručností jazdou na kárach, kolobežkách na dopr. ihrisku (na chodbách školy), vhodné: pre 1. stupeň
4 Hravá matematika: vedúci: Mgr. Alena Moravcová, predpokladaný deň: štvrtok, náplň: precvičovanie a upevňovanie učiva piatackej a šiestackej matematiky, didaktické hry, nácvik sústredenia a pozornosti, vhodné: pre 6. ročník, príp. vyššie
5 Popoludnie v knižnici: vedúca: Mgr. Martina Bakalárová, predpokladaný deň: pondelok, náplň: relaxačné popoludnie strávené s dobrými knihami a časopismi v knižnici v spoločnosti ďalších nadšených čitateľov, besedy o knihách, spisovateľoch, čitateľské súťaže, spoločné čítanie...
6 Robotický krúžok: vedúci: Mgr. Ján Polča, predpokladaný deň: deň/dni prispôsobíme nahláseným deťom, hľadáme šikovných chlapcov i dievčatá, ktorí majú chuť sa niečo nové naučiť, ktorí by chceli vedieť niečo viac o robotike, programovanie, ovládanie robotov z LEGA a sú ochotní venovať svoj čas riešeniu zaujímavých súťažných zadaní, vhodné: pre 2. stupeň
7 Kadernícky krúžok: vedúca: profesionálna kaderníčka p. Renáta Karol Kertysová, predpokladaný deň: prispôsobíme prihláseným deťom, náplň: tvorba krásnych nenáročných i náročnejších spoločenských účesov, úprava vizáže...
8 Krajčírsky ateliér: vedúca: Mgr. Mária Majerníková, predpokladaný deň: štvrtok, náplň: strihy, strihanie, stehovanie, obšívanie, podlepovanie, ručné šitie, šitie na šijacích strojoch, zažehľovanie... zástery, vankúše, tašky, obrusy, štóly, sukne, šaty...
9 Tvorivý ateliér 1: vedúca: Michaela Šoltésová, predpokladaný deň: prispôsobíme nahláseným deťom (okrem piatku), náplň: práca s papierom, plastelínou, modelovacou hmotou, textilom, tušom, vyšívanie, maľovanie na textil, drevo, papierové pletenie a iné papierové techniky, práca s porcelánovou hmotou, mydlovou hmotou, výroba detskej bižutérie, ozdôb, venčekov, čeleniek...
vhodné: pre 1.stupeň
10 Tvorivý ateliér 2: vedúca: Mgr. Alena Moravcová, predpokladaný deň: utorok, prípadne prispôsobíme nahláseným deťom, náplň: vyšívanie, ručné i strojové šitie, maľovanie na textil, sklo, porcelán, obuv, drevo, papierové pletenie a iné papierové techniky, práca s porcelánovou hmotou, mydlovou hmotou, výroba bižutérie, ozdôb, venčekov, čeleniek..., vhodné: pre 2.stupeň
11 Tanečný krúžok: vedúca: Mgr. Jana Polčová, DiS. art., predpokladaný deň: piatok, náplň: nácvik rôznych tanečných prvkov, nácvik ucelených tanečných choreografií, tanečné vystúpenia na školských i mimoškolských akciách...
12 Turistický krúžok: vedúca: Ing. Martina Roguľová, predpokladaný deň: 1 až 2x do mesiaca podľa druhu a náročnosti akcie, často v piatky a víkendy, náplň: turisticky, historicky, geograficky, botanicky, technicky... zaujímavé akcie, okolité hrady, lesy, kopce (ak to bude neskôr možné: návštevy kina, divadla, múzeí, exkurzie...)
13 Mladí rybári: vedúci: p. Hajgajda, predpokladaný deň: štvrtok, prípadne prispôsobíme nahláseným deťom, náplň: rybárske techniky teoreticky i prakticky, rybársky poriadok, rybolov na rybníkoch v Marhani, rybárske povolenia pre „mladých rybárov“
14 Doučovanie zo SJL9: vedúca: Mgr. Adriana Katuščáková, predpokladaný deň: utorok, náplň: príprava na Testovanie 9 („Monitor“) a na prijímacie skúšky, vhodné: pre 9. ročník
15 Doučovanie z MAT9: vedúci: Ing. Adriana Kirnerová, predpokladaný deň: streda, náplň: príprava na Testovanie 9 („Monitor“) a na prijímacie skúšky, vhodné: pre 9. ročník
16 Futbalový krúžok: vedúci: Mgr. Pavol Minčák, predpokladaný deň: streda, viac vhodné: pre 2. stupeň
17 Volejbalový krúžok: vedúca: Mgr. Imrich Šoltýs, predpokladaný deň: pondelok, vhodné: pre 7. – 9. ročník
18 Vybíjaná: vedúci: Mgr. Imrich Stach, predpokladaný deň: utorok, vhodné: pre 2. stupeň: dievčatá
19 Stolnotenisový krúžok: vedúci: Mgr. Imrich Stach, predpokladaný deň: piatok, vhodné: pre 2.stupeň
20 Geografický krúžok: vedúci: Mgr. Pavol Minčák, predpokladaný deň: štvrtok, príprava na geografickú olympiádu, geografické zaujímavosti, regionálna geografia, vhodné: pre 2.stupeň

Ing. Monika Vojteková
riaditeľka školy

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla