Krúžky v školskom roku 2021/2022

on .

kruzkyMilí rodičia, 
myslíme si, že čas bez krúžkov bol už príliš dlhý a že popoludňajšia možnosť venovať sa zaujímavým veciam už mnohým deťom veľmi chýba. Preto sme vytvorili ponuku krúžkov, ktoré by sme radi otvorili, a pokúsime sa ich viesť tak, aby sme v maximálnej možnej miere dodržali potrebné protipandemické opatrenia. Preskúmajte ponuku, vyberte si a zakrúžkujte, prosím, čísla krúžkov, ktoré by chcelo Vaše dieťa navštevovať (jedno dieťa môže navštevovať aj viac krúžkov):

1 Počtárik: vedúci: Mgr. Martina Hažlinská, predpokladaný deň: deň prispôsobíme prihláseným deťom, náplň: precvičovanie učiva 1., 2. roč., najmä matematiky, didaktické hry, precvičovanie jemnej motoriky, tvorivé aktivity, nácvik sústredenia a pozornosti vhodné: pre žiakov 3. ročníka
2 Šikovný štvrtáčik: vedúci: Mgr. Renáta Vašková, predpokladaný deň: deň prispôsobíme prihláseným deťom, náplň: precvičovanie učiva 1. stupňa: príprava na Testovanie 5, didaktické hry, precvičovanie jemnej motoriky, tvorivé aktivity, nácvik sústredenia a pozornosti, vhodné: pre 4. ročník
3 Dopraváčik: vedúci: Marián Kaščák, predpokladaný deň: deň prispôsobíme prihláseným deťom, náplň: dopravné značky, semafory, pravidlá cestnej premávky, získavanie zručností jazdou na kárach, kolobežkách na dopr. ihrisku (na chodbách školy), vhodné: pre 1. stupeň
4 Hravá matematika: vedúci: Mgr. Alena Moravcová, predpokladaný deň: štvrtok, náplň: precvičovanie a upevňovanie učiva piatackej a šiestackej matematiky, didaktické hry, nácvik sústredenia a pozornosti, vhodné: pre 6. ročník, príp. vyššie
5 Popoludnie v knižnici: vedúca: Mgr. Martina Bakalárová, predpokladaný deň: pondelok, náplň: relaxačné popoludnie strávené s dobrými knihami a časopismi v knižnici v spoločnosti ďalších nadšených čitateľov, besedy o knihách, spisovateľoch, čitateľské súťaže, spoločné čítanie...
6 Robotický krúžok: vedúci: Mgr. Ján Polča, predpokladaný deň: deň/dni prispôsobíme nahláseným deťom, hľadáme šikovných chlapcov i dievčatá, ktorí majú chuť sa niečo nové naučiť, ktorí by chceli vedieť niečo viac o robotike, programovanie, ovládanie robotov z LEGA a sú ochotní venovať svoj čas riešeniu zaujímavých súťažných zadaní, vhodné: pre 2. stupeň
7 Kadernícky krúžok: vedúca: profesionálna kaderníčka p. Renáta Karol Kertysová, predpokladaný deň: prispôsobíme prihláseným deťom, náplň: tvorba krásnych nenáročných i náročnejších spoločenských účesov, úprava vizáže...
8 Krajčírsky ateliér: vedúca: Mgr. Mária Majerníková, predpokladaný deň: štvrtok, náplň: strihy, strihanie, stehovanie, obšívanie, podlepovanie, ručné šitie, šitie na šijacích strojoch, zažehľovanie... zástery, vankúše, tašky, obrusy, štóly, sukne, šaty...
9 Tvorivý ateliér 1: vedúca: Michaela Šoltésová, predpokladaný deň: prispôsobíme nahláseným deťom (okrem piatku), náplň: práca s papierom, plastelínou, modelovacou hmotou, textilom, tušom, vyšívanie, maľovanie na textil, drevo, papierové pletenie a iné papierové techniky, práca s porcelánovou hmotou, mydlovou hmotou, výroba detskej bižutérie, ozdôb, venčekov, čeleniek...
vhodné: pre 1.stupeň
10 Tvorivý ateliér 2: vedúca: Mgr. Alena Moravcová, predpokladaný deň: utorok, prípadne prispôsobíme nahláseným deťom, náplň: vyšívanie, ručné i strojové šitie, maľovanie na textil, sklo, porcelán, obuv, drevo, papierové pletenie a iné papierové techniky, práca s porcelánovou hmotou, mydlovou hmotou, výroba bižutérie, ozdôb, venčekov, čeleniek..., vhodné: pre 2.stupeň
11 Tanečný krúžok: vedúca: Mgr. Jana Polčová, DiS. art., predpokladaný deň: piatok, náplň: nácvik rôznych tanečných prvkov, nácvik ucelených tanečných choreografií, tanečné vystúpenia na školských i mimoškolských akciách...
12 Turistický krúžok: vedúca: Ing. Martina Roguľová, predpokladaný deň: 1 až 2x do mesiaca podľa druhu a náročnosti akcie, často v piatky a víkendy, náplň: turisticky, historicky, geograficky, botanicky, technicky... zaujímavé akcie, okolité hrady, lesy, kopce (ak to bude neskôr možné: návštevy kina, divadla, múzeí, exkurzie...)
13 Mladí rybári: vedúci: p. Hajgajda, predpokladaný deň: štvrtok, prípadne prispôsobíme nahláseným deťom, náplň: rybárske techniky teoreticky i prakticky, rybársky poriadok, rybolov na rybníkoch v Marhani, rybárske povolenia pre „mladých rybárov“
14 Doučovanie zo SJL9: vedúca: Mgr. Adriana Katuščáková, predpokladaný deň: utorok, náplň: príprava na Testovanie 9 („Monitor“) a na prijímacie skúšky, vhodné: pre 9. ročník
15 Doučovanie z MAT9: vedúci: Ing. Adriana Kirnerová, predpokladaný deň: streda, náplň: príprava na Testovanie 9 („Monitor“) a na prijímacie skúšky, vhodné: pre 9. ročník
16 Futbalový krúžok: vedúci: Mgr. Pavol Minčák, predpokladaný deň: streda, viac vhodné: pre 2. stupeň
17 Volejbalový krúžok: vedúca: Mgr. Imrich Šoltýs, predpokladaný deň: pondelok, vhodné: pre 7. – 9. ročník
18 Vybíjaná: vedúci: Mgr. Imrich Stach, predpokladaný deň: utorok, vhodné: pre 2. stupeň: dievčatá
19 Stolnotenisový krúžok: vedúci: Mgr. Imrich Stach, predpokladaný deň: piatok, vhodné: pre 2.stupeň
20 Geografický krúžok: vedúci: Mgr. Pavol Minčák, predpokladaný deň: štvrtok, príprava na geografickú olympiádu, geografické zaujímavosti, regionálna geografia, vhodné: pre 2.stupeň

Ing. Monika Vojteková
riaditeľka školy

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla