Školenie o BOZP a PO

on .

safeMilí rodičia, tak ako Vaše deti poznajú pravidlá školského poriadku, aj my zamestnanci musíme poznať a dodržiavať isté predpisy, okrem iných aj predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy o požiarnej ochrane. Z tohto dôvodu všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy dňa 8. 9. 2022 absolvovali školenie o BOZP a PO pod vedením certifikovaného bezpečnostného technika Jozefa Gnapa, ktorý nás poučil o predpisoch týkajúcich sa školského prostredia.

Mgr. Ivana Bobáková

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla