Krúžky v školskom roku 2017/2018 prostredníctvom
vzdelávacích poukazov

Krúžok Vyučujúci Deň Čas Miestnosť
Divadelná škola Mgr. Pantlikášová štvrtok 13,45-15,15 9.A
Tanečný krúžok Mgr. Pastričáková piatok 13,30- 15,00 dolná chodba
Internetový Mgr. Polča pondelok 13,30- 15,00 učebňa informatiky
Varenie a pečenie Mgr. Bakalárová štvrtok 12,30-14,00 kuchynka
Strelecký Mgr. Balaž piatok 13,30- 15,00 telocvičňa
Zázračný ateliér Mgr. Brejová utorok 13,30- 15,00 učebňa biológie
Malá bedmintonová škola PaedDr. Billý utorok 13,30- 15,00 telocvičňa
Futbalový (chlapci) Mgr. Minčák štvrtok 13,30- 15,00 telocvičňa
Geografický Mgr. Minčák streda 13,30- 15,00 5.A
Vybíjaná Mgr. Stach pondelok 13,30- 15,00 telocvičňa
Volejbalový Mgr. Majerníková streda 13,30- 15,00 telocvičňa
Mladí rybári p. Foltín, p. Hajgajda štvrtok 13,30- 15,00  
Krajčírsky ateliér Mgr. Majerníková štvrtok 13,30- 15,00 8. B
Kadernícky a vizážistický p. Semanová utorok 13,45-15,15 5.B
Doučovanie zo SJL Mgr. Katuščáková piatok 13,20-14,50 knižnica

Krúžky v školskom roku 2017/2018
prostredníctvom projektu Škola otvorená všetkým

Krúžok Vyučujúci Deň Miestnosť Čas
Dopraváčik p. Kaščák/Mgr. Pantlikášová štvrtok 2.A 12,45-14,45
Vševedko I Mgr. Eliášová štvrtok 1.A 11,40-13,40
Vševedko II Mgr. Hažlinská utorok 3.A 12,15-14,15
Šikovný štvrtáčik Mgr. Vašková pondelok 4.A 12,00-14,00
Divadelný krúžok Mgr. Pantlikášová utorok 1.A 13,30-15,30
Internetový krúžok Mgr. Polča piatok učebňa informatiky 13,30-15,30
Kuchársky krúžok Mgr. Bakalárová štvrtok kuchynka 13,30-15,30
Škola hrou Mgr. Brejová streda učebňa biológie 12,45-14,45
Športové hry PaedDr. Billý pondelok   13,30-15,30
Futbalový krúžok Mgr. Šoltýs streda uč. informatiky malá 14,00-16,00
Florbalový Mgr. Minčák štvrtok 5.A 14,00-16,00
Pletenie a háčkovanie Mgr. Budinská streda 8.B 13,30-15,30
Šach a logické hry Mgr. Budinská štvrtok 8.B 13,30-15,30
Vybíjaná Mgr. Stach utorok 7.A 13,30-15,30
Kinematografický krúžok PaedDr. Billý streda knižnica 13,30-15,30
Tvorivá dielňa p. Kaščák/Ing. Vojteková piatok učebňa biológie 13,30-15,30
Stolný tenis Mgr. Stach piatok 8.A 13,30-15,30
Popoludnie v knižnici Mgr. Bakalárová pondelok knižnica 13,30-15,30
Doučovanie z matematiky Mgr. Šoltýs pondelok 9.A 13,30-15,30
Doučovanie zo SJL Mgr. Katuščáková utorok knižnica 13,20-15,20

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla