Moja najobľúbenejšia hudba

on .

koncert ZUŠ

Prijímacie skúšky SZUŠ

on .

 Súkromná základná umelecká škola
Pod Vinbargom 1, Bardejov, Pobočka: ZŠ MARHAŇ 
SZUŠ POD VINBARGOM 


                       vyhlasuje

prijímacie skúšky v dňoch 23. – 30. 5. 2019

 • Hudobný odbor
klavír, keyboard, gitara, akordeón, bicie, spev, hra v hudobnej skupine, zborový spev

• Výtvarný odbor
kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, práca s hlinou, modelovanie a práca na hrnčiarskom kruhu

• Literárno-dramatický odbor
tvorivá dramatika, prednes, improvizácia, nácvik krátkych divadelných útvarov

Podrobnejšie informácie sa dozviete telefonicky alebo v budove ZŠ v Marhani v čase od 8:00 do 17:00 h u Mgr. Jany Polčovej, DiS. art., tel. č. 0908 333 908

V Marhani hráme vybíjanú na úrovni

on .

vybijanaV utorok 30. 4. 2019 sa v telocvični ZŠ na Vinbargu v Bardejove uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej mladších žiačok. Zo všetkých škôl bardejovského okresu sa na turnaj prihlásilo 9 dievčenských družstiev. Organizátori družstvá rozdelili do 3 skupín, pričom víťazi skupín postúpili do finále. 

Exkurzia vo firme 2J ANTENNAS v Bardejove

on .

antenka17. apríla, teda v posledný deň pred veľkonočnými prázdninami, sa štyria naši chlapci (ktorí majú blízko k technike a elektronike), prostredníctvom kedysi nášho klubu Amavet 655 (teraz sídliaceho pri SŠJH v Bardejove) zúčastnili na exkurzii vo firme 2J Antennas v Bardejove.  

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla