Rodičovské združenie pre rodičov nových žiakov

on .

eduVážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia nových žiakov v našej škole,

chceli by sme Vás pozvať na „rodičovské združenie“, na ktorom by sme sa chceli zamerať na vysvetlenie ovládania jednotného elektronického systému na vyučovanie a komunikáciu so žiakmi i rodičmi, ktorý sa nazýva EduPage.

Keďže v súčasnom období každý deň hrozí dištančné vyučovanie, je veľmi potrebné, aby ste Vy i Vaše dieťa dokázali rýchlo a efektívne elektronicky komunikovať so školou pri vyučovaní i pri rôznych záležitostiach organizačného charakteru. Toto stretnutie sa uskutoční v hlavnej budove školy v pondelok 13. 9. 2021 o 15.30 h na strednej chodbe.

Krúžky v školskom roku 2021/2022

on .

kruzkyMilí rodičia, 
myslíme si, že čas bez krúžkov bol už príliš dlhý a že popoludňajšia možnosť venovať sa zaujímavým veciam už mnohým deťom veľmi chýba. Preto sme vytvorili ponuku krúžkov, ktoré by sme radi otvorili, a pokúsime sa ich viesť tak, aby sme v maximálnej možnej miere dodržali potrebné protipandemické opatrenia. Preskúmajte ponuku, vyberte si a zakrúžkujte, prosím, čísla krúžkov, ktoré by chcelo Vaše dieťa navštevovať (jedno dieťa môže navštevovať aj viac krúžkov):

Testovanie kloktacími testami - doplnenie

on .

klok2Vážení rodičia, milí žiaci,

zajtra uskutočníme v našej škole pre záujemcov, ktorí sa nahlásili, kloktacie testy. (Zopár detí môže prísť aj navyše, sú aj nejaké zvyšné testy).

Od Vás, rodičov všetkých detí, ktoré by zajtra mali alebo chceli prísť na kloktacie testy, treba, aby ste vyplnili a podpísali "F O R M U L Á R k odberu vzorky a k vyšetreniu kloktacím testom formou PCR na COVID-19".

Tlačivo tohto formulára sme väčšine žiakov dnes stihli rozdať. Keď ho Vaše dieťa dnes nedostalo a nahlásili ste ho na kloktacie testy, máte ho tu v prílohe. Prosíme, vytlačte si ho, vyplňte, podpíšte a dajte dieťaťu, aby ho zajtra odovzdalo v škole.

Kloktacie testy začneme robiť zajtra o 8.30 h.
Predpokladáme, že to potrvá asi 1 hodinu.

Testovanie kloktacími testami

on .

klok

Vážení rodičia, milí žiaci...

Testovanie kloktacími testami sa v našej škole pre prihlásených žiakov uskutočnív piatok 3. 9. 2021.
Pozrite si video, ako to bude prebiehať:
https://youtu.be/GI9pV_YmlmA

A tu je informácia pre tých, ktorí mali záujem o antigénové testy:

Antigénové testy ešte nie sú naskladnené v dostatočnom počte,preto musíme počkať na pokyny, ktoré nám zašlú z okresného školského úradu v Prešove.
Až na ich pokyn si ich budeme môcť vyzdvihnúť a distribuovať do rodín, ktoré o ne mali záujem. Potom Vás budeme informovať o presnom spôsobe distribúcie.

Monika Vojteková
riaditeľka školy

Otvorenie školského roka 2021/2022 a organizácia výchovy a vzdelávania v čase od 2. 9. 2021

on .

vitajte

Príchod žiakov do ZŠ – vo štvrtok 2. 9. 2021 do 8:00 h.

• Počas ďalších dní bude nástup žiakov do školy v čase od 7.30 h do 7.55 h.
• Počas prvých dvoch dní nie sú ešte potrebné prezuvky.
• Žiaci sa zhromaždia v rozostupoch pred budovou školy. Priebežne budú naše pracovníčky vykonávať ranný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom, zbežné posúdenie bezpríznakovosti).
• Po absolvovaní ranného filtra a dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy (bezdotyková dezinfekcia je umiestnená bezprostredne za dverami hlavného vchodu) sa žiaci presunú do tried, kde ich budú čakať triedni učitelia. Žiakov nesprevádzajú po budove školy rodičia ani iné osoby.
Iba so žiakmi 1. ročníka a s novými žiakmi na prvom stupni môžu v prvý deň prísť do školy zákonní zástupcovia, ktorí sa preukážu Písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti (v prílohe).
• POZOR, nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla