Interaktívna periodická tabuľka a zábavné vedecko-technické centrum...

on .

upjsstm...to všetko sme navštívili v utorok 13. decembra 2022 prostredníctvom nášho školského klubu Amavet 655 pri Základnej škole v Marhani. Najprv sme sa vybrali do Ústavu chemických vied na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od marca 2022 je tam totiž Interaktívna periodická tabuľka, jediná svojho druhu na Slovensku. Obsahuje 80 reálnych chemických prvkov, tie sú doplnené fotografiami objaviteľov alebo obrázkami súvisiacimi s ich pomenovaním. Každá bunka tabuľky je osobitne podsvietená a prepojená pomocou dotykovej obrazovky s aplikáciou, v ktorej sú základné informácie o jednotlivých prvkoch, obrázky, videá... Študenti aj návštevníci tak môžu reálne vidieť, aký má prvok vzhľad, skupenstvo, farbu, zistiť jeho vlastnosti, ale aj rôzne zaujímavosti: napríklad, kedy, ako a kým bol prvok objavený... Tvorcovia toto projektu tabuľku neustále dopĺňajú, pridávajú nové informácie do aplikácie, ale aj zháňajú ďalšie ukážky prvkov. Sme radi, že nás okrem iných sprevádzal člen realizačného tímu Dr. Martin Vavra , ktorý sa podieľal na príprave a realizácii tejto zaujímavej didaktickej pomôcky. 

Malý „veľký“ skutok lásky

on .

kolko lasky logo 1Viete si predstaviť, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?... No, možem Vám povedať, že veľmi veľa. Presvedčili sme sa o tom v posledných dňoch, keď sme pripravovali krabice v rámci projektu: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Boli sme milo prekvapení a hrdí na našich žiakov a ich rodičov, s akou láskou a ochotou prinášali darčeky pre seniorov a vyrábali krásne pozdravy plné milých slov.

Boli sme v TESLE...

on .

TeslaLogoV stredu 7. 12. 2022 sme sa my, členovia AMAVET klubu 655 pri ZŠ v Marhani a zároveň nadšenci elektroniky, vybrali na exkurziu do firmy TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť. Podľa informácií zamestnancov hlavným výrobným programom bola oddávna výroba telefónov. Ďalší sortiment je teraz orientovaný na automobilový, stavebný a elektrotechnický priemysel. Momentálne má najväčší podiel výroba pre automobilový priemysel. Ide predovšetkým o výrobu menších plastových dielov (ako sú napr. konektory), tiež interiérových plastových komponentov (do palubných dosiek, stredových konzol, resp.dverových obložení automobilov). Špeciálnu výrobu predstavujú piezokeramické disky do parkovacích senzorov automobilov.

Sv. Mikuláš

on .

mikiUtorkové ráno bolo plné očakávaní. Očakávali sme vzácnu návštevu. Kto poslúchal počas roka a kto nie? Celá škola netrpezlivo vyčkávala na zvuk zvončeka, ktorý mal oznámiť príchod sv. Mikuláša. Tak ako každý rok, aj tento rok sa šiesteho decembra naši žiaci aj zamestnanci dočkali a do našej školy prišiel Mikuláš. A neprišiel sám, ale ako je zvykom, sprevádzali ho jeho verní pomocníci – dvaja anjelici. Aj nezbedný čertík prišiel.Hoci sa „neposlušným“ žiakom (aj učiteľom :) ) ušlo čiernej farby na tvár od čerta, v našej škole sa našlo tiež aj veľmi veľa „poslušných“ detí, ktorí Mikulášovi zaspievali pesničku či zarecitovali básničku, za čo ich odmenil balíčkom sladkostí.

Ďakujeme, Mikuláš, a tešíme sa na Teba aj o rok.

Mgr. Ivana Bobáková 

Mikulášska fotogaléria

Aktualizačné školenie „Canva“

on .

canvaV stredu 30. novembra a vo štvrtok 1. decembra sa v učebni informatiky uskutočnilo ďalšie zo série aktualizačných školení pre pedagogických i odborných zamestnancov, ktorí sa ho mohli zúčastniť podľa vlastných povinností či možností v jeden alebo druhý deň. Tentoraz to bolo školenie o nástroji na tvorbu grafických materiálov: prezentácií, myšlienkových máp, plagátov, pohľadníc a videí, ktorý sa nazýva CANVA. Školenie viedla naša školská digitálna koordinátorka Mgr. Gabriela Havirová. Myslíme si, že každý zúčastnený pedagóg si hneď vedel predstaviť veľa možností na využitie tohto nástroja vo svojej praxi, či už ako vyučujúceho, triedneho učiteľa, vedúceho záujmového útvaru, alebo organizátora rôznych školských akcií. Nech aj toto školenie padne všetkým účastníkom na úžitok.

Ing. Monika Vojteková

Požehnanie adventných vencov

on .

venAPrvý adventný týždeň sme privítali aj u nás v škole naozaj pripravení. V triedach i v kanceláriách sme si nachystali adventné venčeky, aby nám aj v škole pripomínali, že práve prežívame obdobie očakávania narodenia Ježiša Krista...
Duchovný otec nám ich v stredu 30. 11. prišiel požehnať. A tak sme zhromaždili venčeky na dolnej chodbe, aby sme sa mohli započúvať do modlitieb pri požehnaní a povzbudzujúcich slov duchovného otca o tomto nádejou naplnenom období.
Nech nám tieto venčeky všade pripomínajú, že si máme svoje srdcia pripraviť na príchod Krista....

Ing. Monika Vojteková

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla