Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

on .

hviezdoslav 429189pgAmálka Ilčisková z 5. B (vyučujúca Mgr. Bakalárová), ako víťazka školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v II. kategórii (žiaci 5. a 6. ročníka) v umeleckom prednese prózy, mala vo štvrtok 23. marca 2023 pred sebou zodpovednú úlohu. Reprezentovala totiž našu školu na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove. Hoci sa neumiestnila sa stupňoch víťazov, v konkurencii svojich rovesníkov sa vôbec nemusela hanbiť. Ďakujeme Amálke za reprezentáciu školy na 69. ročníku tejto tradičnej recitačnej súťaže.

Mgr. Ivana Bobáková

Geografická olympiáda

on .

geoŽiaci 5. až 9. ročníka z bardejovského okresu si preverili svoje vedomosti z geografie v piatok 31. marca 2023. Na okresnom kole súťaže Geografická olympiáda, ktoré už tradične hostila ZŠ Komenského, našu školu reprezentovali ôsmi žiaci:
- Matej Daňko (5. A), Jakub Baňas (5. A) a Tomáš Hajdony (5. A) v kategórii G;
- Isabella Jaržabeková (6. A), Nikola Jakabová (6. B) a Kristína Brejová (7. A) v kategórii F;
- Simona Vargová (8. B) a Filip Moravec (9. A) v kategórii E.

Ako sme prežili Noc s Andersenom...?

on .

logo nsaViete o tom, že rozprávka „O škaredom káčatku“ má už 180 rokov? A že spisovateľ Hans Christian Andersen napísal 156 rozprávok? Nielen to, ale ešte mnoho iných zaujímavostí zo života spisovateľa sa dozvedeli žiaci, ktorí sa zúčastnili medzinárodného podujatia na podporu čítania s názvom „Noc s Andersenom“. Túto čarovnú noc v škole sme organizovali teraz už druhý rok. Zúčastnilo sa na nej 27 žiakov našej školy 2. - 6. ročníka. Noc v škole sa začala v piatok popoludní. Žiakov privítali pani učiteľky a jubilujúcou rozprávkou „O škaredom káčatku“ začala netradičná noc v škole. Aj napriek tomu, že táto rozprávka má takmer dve storočia, je prínosom aj v dnešnej dobe. So žiakmi sme sa rozprávali o predsudkoch, ktoré často máme voči ostatným. Tiež o tom, aké to môže byť druhým nepríjemné a aké je to nesprávne. Nasledovali hry a aktivity na podporu čítania. V prvom kole ich čakali tri stanovištia. Na prvom z nich si vyskúšali ako poznajú rozprávky na základe indícií – tieňov. Svoje herecké schopnosti si vyskúšali pri tieňovom divadielku. Na druhom stanovišti si žiaci na tabletoch v dvojiciach vyskúšali interaktívnu hru vytvorenú práve k tomuto podujatiu voľne dostupnú až do konca roka, nech sa páči môžete si ju tiež vyskúšať: https://www.schoolfun.cz/andersen/. Na poslednom stanovišti sa žiaci začítali do kníh o zvieratách v digitálnej knižnici Kubo https://www.kubomedia.sk/ a porovnávali rozdiel v rozprávkovom a skutočnom svete zvierat.

Nádherný Deň učiteľov...

on .

DUSviatočný 28. marec 2023 sme prežili naozaj výnimočne. Naše pozvanie na prednášku v kaštieli v Marhani o rode Dessewffy a najmä o jeho marhanskej vetve prijal Ing. Samuel Bruss, zástupca riaditeľa Krajského múzea v Prešove a správca kaštieľa rodiny Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou. Bola to naozaj hodnotná prednáška, naplnená obrovským množstvom zaujímavých informácií zo života rodinných príslušníkov tohto slávneho rodu, doplnená obrazovým materiálom. Okrem prednášky nás ale Ing. Samuel Bruss a jeho kolegovia z Krajského múzea v Prešove prekvapili zaujímavými vzácnosťami z pozostalosti rodiny Dessewffy, ktoré nám priniesli ukázať. Boli to napríklad: rodinné fotoalbumy, strieborný riad, rodová pečať, umelecké diela a ďalšie predmety. A to sme ani netušili, že nás čaká ešte jedno prekvapenie:

Ponožková výzva

on .

ponozky2V utorok 21. marca sme si obuli ponožky rozdielnych farieb, aby sme tak vyjadrili sympatie a solidárnosť s ľuďmi s Downovým syndrómom. Tento dátum je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri tejto diagnóze ide najčastejšie o trizómiu 21. chromozómu (tri kópie chromozómu namiesto dvoch). Nie je to choroba, nedá sa liečiť. Pri Downovom syndróme ide o náhodu pri vývoji. Je však potrebné podporiť deti a ich rodičov, rozumieť ich potrebám, pomáhať im. A prečo sa práve ponožky stali symbolom tohto dňa?

Hodina deťom 2023

on .

logo hd21. marec 2023 nebol len prvým jarným dňom. Bol aj dňom, kedy sa na celom Slovensku konala zbierka Hodina deťom. Výnos z tejto zbierky je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku každoročne už viac ako 20 rokov organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Sme radi, že aj v tomto roku rok sa naša škola mohla zapojiť.

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla