Starká, starký, tešíme sa, že ste s nami...

on .

grandparentsPri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozvala Obec Marhaň na nedeľňajšie popoludnie 16. októbra starších obyvateľov svojej obce, dôchodcov, ale aj rodičov a starých rodičov detí z MŠ a ZŠ v Marhani do nádherného vynoveného kaštieľa na spoločné strávenie sviatočného dňa pri slávnostnom programe detí a žiakov z MŠ, ZŠ a ZUŠ, potom aj pri koláčiku, čaji či káve. Do polovice októbra síce nebolo veľa času na nácvik programu, aj tak sa účinkujúcim z našej školy podarilo predviesť vydarené čísla. Zazneli klavír, akordeón, husle, husľové kvarteto, zborový spev s hudobným doprovodom... i školská kapela, všetko pod taktovkou Mgr. Jany Polčovej, DiS. Art., a ďalších vyučujúcich ZUŠ. Potom sa prítomní presunuli na prízemie, kde na nich čakalo pohostenie. Najdôležitejšie je však posolstvo, ktoré sa nieslo celým popoludním, a malo sa doniesť do uší a sŕdc všetkých starých rodičov: Starká, starký, tešíme sa, že ste s nami...

Zábery z podujatia

Ing. Monika Vojteková

Zlaté kura

on .

golden henŽiaci 1. až 7. ročníka sa spoločne s detičkami z MŠ v Marhani zúčastnili v utorok 27. 9. 2022 v našej telocvični interaktívneho činoherného divadelného predstavenia s pomerne rozsiahlym názvom – Zlaté kura alebo O slastiach a strastiach výchovy detí (s podtitulom Nie je všetko zlato, čo sa blyští). Traja herci prešovského Divadla Jonáša Záborského, ktorí vystupujú v zoskupení Scéna, nás nachvíľu preniesli do rozprávky. Sympatický vlk, ktorý sa stal nečakane tatom, prefíkaná líška s okuliarmi a zlaté kuriatko, pardon, teda vlastne kohútik, očarili najmä škôlkarov a žiakov 1. stupňa, ktorí hlasne a búrlivo radili postavám, ako majú konať. Veríme, že predstavenie sa páčilo všetkým zúčastneným, a tešíme sa na ďalšie kultúrne podujatia organizované našou školou.

Mgr. Ivana Bobáková

Školenie o BOZP a PO

on .

safeMilí rodičia, tak ako Vaše deti poznajú pravidlá školského poriadku, aj my zamestnanci musíme poznať a dodržiavať isté predpisy, okrem iných aj predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy o požiarnej ochrane. Z tohto dôvodu všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy dňa 8. 9. 2022 absolvovali školenie o BOZP a PO pod vedením certifikovaného bezpečnostného technika Jozefa Gnapa, ktorý nás poučil o predpisoch týkajúcich sa školského prostredia.

Mgr. Ivana Bobáková

Otvorenie školského roka 2022/2023

on .

bagV pondelok 5. 9. 2022 sa začal nový školský rok 2022/2023 nielen u nás na Základnej škole v Marhani, ale aj na všetkých základných a stredných školách na Slovensku. Prázdne chodby našej školy sa po dvoch mesiacoch prázdnin opäť zaplnili štebotom spolužiakov, ktorí sa dlhšie nevideli, rodičov odprevádzajúcich svoje ratolesti do školy a aj nás zamestnancov. Po krátkom stretnutí v triedach sme sa všetci presunuli na ekumenickú pobožnosť pri príležitosti otvorenia školského roka do evanjelického kostola v Marhani. Potom sme sa vrátili na školský dvor, kde sme si vypočuli štátnu hymnu a pani riaditeľka predniesla slávnostný príhovor. V ňom privítala všetkých prítomných, predstavila zamestnancov, informovala o novinkách, ktoré škola prichystala pre žiakov i pedagógov...

Začiatok nového školského roka

on .

backtoschMilí žiaci, vážení rodičia,
v pondelok 5. 9. 2022 začína nový školský rok... Nezabudli ste? 
Všetci sa stretneme ráno v našej žlto-oranžovej škole ako zvyčajne: do 8.00 h. Tu si vás zoberú triedni učitelia. Slávnostné otvorenie nového školského roka začne o 8.30 h ekumenickou pobožnosťou v evanjelickom kostole v Marhani, po ktorej sa všetci presunieme naspäť na stredný dvor našej školy.

Žiadosť o vydanie preukazu – čipovej karty na žiacku a študentskú zľavu cestovného

on .

bus Milí rodičia,

a) ak potrebujete vybaviť čipovú kartu na zľavu cestovného autobusom

alebo

b) ak Vaše dieťa cestuje do školy autobusom,
skontrolujte si pre istotu platnosť čipovej karty Vášho dieťaťa na zľavu cestovného. Zvyčajne je to tak, že ak vybavíte kartu piatakovi, končí jej platnosť po 8. ročníku. Potom treba vybaviť novú.


...NECH SA PÁČI, V PRÍLOHE VÁM POSIELAME TLAČIVO.

 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla