Medzinárodný deň žien 2021

on .

qety

Milé kolegyne, milé mamky, milé žienky,
nech Vám tento sviatočný deň prinesie toľko šťastia a radosti,
koľko Vy rozdávate nám aj svojim najbližším.
Ďakujeme za všetko.

S úctou vedenie školy...

Spomienky na rok 2019

on .

Milí deviataci,

pamätáte sa na popolocovú stredu pred dvomi rokmi?

Kto si spomína???????

Čo to bolo?

spomienky

 

Vianoce 2020

on .

prianie www

Otvorenie prvého stupňa našej základnej školy

on .

Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí žiaci, venujte, prosím, pozornosť tomuto oznamu:

oznamujeme Vám, že od zajtra, teda od utorka 3. 11. 2020, otvárame prvý stupeň našej základnej školy.

Do školy teda prídu žiaci 1. až 4. ročníka (okrem žiakov špeciálnych tried).

(Žiaci 5. až 9. ročníka a žiaci špeciálnych tried pokračujú v dištančnom vyučovaní doma.)

Vyučovanie v škole bude prebiehať zatiaľ podľa klasického rozvrhu.

Školská jedáleň bude fungovať, takže na obedy môžu žiaci ísť.

Školský klub detí bude otvorený pre tých žiakov, ktorých rodičia pracujú a ktorí nemajú s kým poobede zostať doma. Prosíme rodičov, aby si ostatné deti nechali radšej popoludní doma, aby sme čo najviac obmedzili stretávanie sa navzájom.

Prosíme Vás, dohliadnite na to, aby si deti nosili so sebou kľúč od šatňovej skrinky, máme totiž problém s náhradným kľúčom, a tak im nedokážeme skrinky narýchlo v prípade potreby otvoriť.

Je nutné, aby deti mali stále v škole:

- balíček hygienických vreckoviek,
- dve rúška.

(Samozrejme: rúška majú byť čisté.
Ak sú jednorazové, tak majú byť každý deň nové.
Ak sú textilné, majú byť každý deň vypraté min. pri 60 stupňoch
alebo vypraté a vyžehlené na vyššej teplote,
alebo vypraté v dezinfekčnom roztoku.),

Pri umiestení žiaka do školy rešpektujte, prosím, tieto pokyny:

Školu môže navštevovať ten žiak, (ktorý spĺňa všetky tieto požiadavky):
- žiak, ktorému nebola nariadená karanténa a ani žiadnemu členovi rodiny, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti,
- žiak, ktorého rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti mali negatívny test pri celoplošnom testovaní alebo PCR test nie starší ako test vykonaný 29. 10. 2020.

Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej karanténe z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku niektorého člena rodiny, zákonný zástupca o tom informuje lekára a oznámi škole túto skutočnosť. Pri návrate žiaka do školy po ukončení 10-dňovej karantény odovzdáva škole potvrdenie od lekára.

Ak zákonní zástupcovia žiaka alebo niektorí ďalší členovia rodiny žijúci s ním v spoločnej domácnosti neboli na celoplošnom testovaní a nevzťahuje sa na nich výnimka, nemôžu vstúpiť do priestorov školy. Ministerstvo zároveň odporúča, aby rodič neposielal takého žiaka do školy, ale využil možnosť požiadať o ospravedlnenie žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v prílohe.

V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte, prosím, triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

Veríme, že sa nám napriek každodennej návšteve školy podarí uchrániť zdravie všetkých našich žiakov a zamestnancov.

My budeme dodržiavať všetky potrebné opatrenia, mnohé nad rámec odporúčaní. Prosíme preto i Vás, milí rodičia, i Vás, milí žiaci, snažte sa aj Vy dodržať všetko potrebné, radšej sa v prípade neistoty pýtajte, aby sme neopatrnosťou či neohľaduplnosťou nespôsobili niektorým žiakom alebo zamestnancom veľké zdravotné problémy.

Ing. Monika Vojteková
riaditeľka školy

Informácie o ďalšom priebehu výučby

on .

Vážení rodičia, milí žiaci, vážení kolegovia,

oznamujeme Vám, že vzhľadom na potrebné obmedzenie mobility v súvislosti s nepriaznivým vývinom situácie s koronavírusom budú
žiaci druhého stupňa pokračovať v dištančnej výučbe do piatku 27. 11. 2020.

Ak sa situácia zlepší, v pondelok 30. 11. 2020 nastúpia na prezenčné vyučovanie v škole.

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v našom regióne budú na odporúčanie zriaďovateľa 
žiaci prvého stupňa pokračovať v dištančnom vyučovaní do štvrtka 29. 10. 2020.

V piatok 30. 10. a v pondelok 2. 11. 2020 budú jesenné prázdniny.

O ďalšom postupe Vás po vyhodnotení aktuálnej situácie budeme včas informovať.

Chceme Vám tiež oznámiť, že ak sa rozhodne o tom, že sa škola po jesenných prázdninách otvorí pre žiakov prvého stupňa, budú môcť do školy prísť iba tí žiaci, ktorých rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti nebudú v karanténe.

Ďakujeme za pochopenie...

...a prajeme Vám najmä veľa zdravia...

Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy

Prerušenie prezenčného výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetkých žiakov školy pokračuje...

on .

Milí žiaci, vážení rodičia, vážení kolegovia,

po zvážení kritickej epidemiologickej situácie v našom okrese,
po zvážení zhoršujúcej sa situácie v obciach, odkiaľ naši žiaci prichádzajú do školy,
po zvážení rizík spojených s pobytom žiakov a zamestnancov v škole,
po zvážení prevažného spôsobu dopravy našich žiakov do školy (spojmi),
po zvážení rizík spojených so zvýšeným šírením nákazy v rodinách,
po zvážení opatrení, ktoré v tejto situácii realizuje mesto Bardejov,
po zvážení počtu žiakov a zamestnancov, ktorí sú pozitívni alebo v karanténe...
sme sa po porade so zriaďovateľom rozhodli pristúpiť k preventívnemu opatreniu:

pokračovať naďalej v dištančnom vzdelávaní do piatku 23. 10. 2020

 

Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla