Návšteva komédie Saturnin v Divadle Jonáša Záborského v Prešove

on .

sat19. december 2018 bol ďalším z výnimočných decembrových dní, ktoré naša škola venovala kultúre. V tento deň žiaci 7., 8. a 9. ročníka našej školy vymenili školské lavice za pohodlné sedadlá v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Boli sme sa totiž pozrieť na to, ako to vyzerá, keď do pokojného života naozaj plachého mládenca Kristiána Plachého vstúpi sluha Saturnin, ktorý ho vie vždy správne nasmerovať, poradiť mu a naplniť jeho život nielen dobrodružstvami, ale dokáže mu dokonca aj nájsť správnu ženu.

A ako bolo na vianočnej besiedke tried ŠP. I. a ŠP. II.?

on .

stromcokSPObe triedy si besiedku naplánovali spoločne. Na 19. december 2018. Nádherná vianočná výzdoba, slávnostné prestieranie, deťmi vlastnoručne upečené medovníčky aj rôzne vianočné pečivo. Dokonca s vlastnoručne nalúpanými vlašskými orechmi. Spočiatku nebolo veľa hostí, báli sme sa, že deti budú vystupovať so svojím programom len pred štyrmi hosťami. Ale pozvaní nesklamali, postupne sa hľadisko začalo zapĺňať, prišli mnohí rodičia i starí rodičia. Síce nie úplne všetci, ale chýbali len máloktorí.

Ako bolo na vianočnej besiedke v triede ŠP. III?

on .

christmas besiedkaBolo to v utorok 18. decembra a bolo to pre nás nádherné i dojímavé zároveň. Usmievali sme sa cez ťažko skrývané slzy. Myslím, že pre nás všetkých to bolo nesmierne užitočné dopoludnie. Uvedomili sme si prinajmenšom dve veľmi dôležité veci: aký veľký dar od Boha to bol, keď sme sa narodili zdraví... a aký ďalší nezaplatiteľný dar sme mnohí dostali, keď sa nám narodili zdravé deti...
Deti, ktoré navštevujú triedu ŠP. III, prišli na svet určite hlavne preto, aby sme si to všetko my ostatní uvedomili. A ešte preto, aby ich rodičia aj blízki prostredníctvom nich cítili, že nebo existuje, veď majú doma anjelov. Títo rodičia už vedia, že v živote sú oveľa dôležitejšie veci ako krása, kariéra či bohatstvo... alebo pýcha, závisť či malichernosť...

Videli ste Červenú Čiapočku?

on .

579 cervena ciapocka plagat 1500My áno... V stredu 5. decembra 2018 sme sa so žiakmi 1. – 5. ročníka vybrali na divadelné predstavenie ,,Červená Čiapočka“ do divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Mali sme sa spoločne na čo pozerať a príjemne sa baviť... scéna, nielen herecké, ale aj spevácke výkony postáv...
Veľmi známa rozprávka zaslúžene prezlečená do nového šatu poučila, zabavila, prekvapila, a tým si nás úplne získala. Také niečo dokáže zrežírovať len ten, kto dokonale pozná svet detského diváka, vie, čo ho obklopuje, čo si spieva, čo tancuje... Príjemný umelecký zážitok! Ďakujeme...
A čo na to deti? Nech sa páči, prečítajte si...

Vianočný koncert našej ZUŠ

on .

CHMASKONCERT18. decembra sme mali celý deň nádherne sviatočný. Dopoludnia bola vianočná besiedka v jednej zo špeciálnych tried ŠP. III. a podvečer sme zamierili do slávnostne upraveného kaštieľa v Marhani, pretože elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy (sídli Pod Vinbargom v Bardejove), ktoré pracuje v našej škole, pripravilo pre rodičov, pedagógov i širokú verejnosť už tradičný predvianočný koncert.
Postupne nás svojou hrou či spevom potešili dievčatá i chlapci našej ZUŠ a na paravánoch v priestoroch kaštieľa zas naši výtvarníci z umeleckej školy vystavili svoje práce.
Program bol bohatý a nie jednoduchý (veď pozrite nižšie), ale plné hľadisko bolo krásnou odmenou za náročnú prípravu. Ďakujeme za krásny zážitok.
Pripájame aj krátky záznam a a pár fotografií...

Program:

Besiedky našej ZUŠ

on .

arti7. a 13. december boli pre žiakov, ktorí navštevujú našu ZUŠ, tiež pre ich rodičov a blízkych výnimočné dni. Trošku sa báli aj tešili zároveň. V týchto dňoch sa totiž mali uskutočniť triedne besiedky umeleckých odborov. V piatok 7. decembra mali spoločnú triednu besiedku žiaci pani učiteľky Mgr. Janky Pastirčákovej, DiS. art., (klaviristi), a Bc. Jakuba Lechmana (gitaristi a kapela). Takmer o týždeň neskôr mali triednu besiedku, na ktorej predstavili svoje práce i použité techniky, výtvarníci, ktorých má na starosti pani učiteľka Mgr. Ivana Baranová. Po nej začínali so svojou prezentáciou mladí herci – žiaci literárno-dramatického odboru – zverenci pani učiteľky Mgr. Boženy Pantlikášovej. Zahrali kratšiu divadelnú hru, zavinšovali, dokonca predviedli pantomímu... Po tomto výtvarnom i hereckom úvode nastúpili ďalší umelecky nadaní žiaci: hudobníci, ktorí sa učia hrať na klavíri a akordeóne. Sú to žiaci pani učiteľky Mgr. Ivany Baranovej a pána učiteľa Mgr. Lukáša Jacka. 
Na besiedkach panovala príjemná atmosféra, vianočne rozvoniaval ovocný čajík, kávička, moravské koláčiky a iné sladké pečivo. Sviatočnú náladu umocňovali hudobné, herecké i výtvarné výkony našich ZUŠ-károv. Boli to milo strávené večery.

Ing. Monika Vojteková

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla