Krúžky... Kedy? Kde?

on .

kruzkyMilí žiaci, milí rodičia, nech sa páči,
tu je rozvrh našich krúžkov v školskom roku 2018/2019...

Pre inšpiráciu: Cenu riaditeľa školy v školskom roku 2017/2018 dostali...

on .

1studPri posudzovaní splnenia kritérií na získanie Ceny riaditeľa školy sme zistili, že dvaja najlepší z nominovaných žiakov majú porovnateľné výsledky. Zvažovali sme prospech, výsledky Testovania, úspechy v súťažiach (berúc do úvahy aj stupeň náročnosti prípravy a obtiažnosti jednotlivých súťaží), tiež zapájanie sa do školskej a mimoškolskej činnosti... a, samozrejme, správanie sa žiakov. Preto sme sa rozhodli v školskom roku 2017/2018 po prerokovaní na zasadnutí pedagogickej rady udeliť Cenu riaditeľa školy obom žiakom. Myslíme si, že si ju obaja právom zaslúžia a že by bolo nespravodlivé ju niektorému z nich nedať.

Spomienky na leto... náš Funny camp

on .

funny taborUž štvrtý rok organizovala naša škola letný tábor Funny camp.
V pondelok ráno 9. júla 2018 sa v škole zišlo 25 detí, ktoré sa rozhodli prežiť spolu s nami nové táborové dobrodružstvo. Tí „skalní“ sa udomácnili hneď a tí, ktorí boli v tábore prvýkrát, iba zvedavo pozerali a čakali, čo sa bude diať.

V piatok začíname tvoriť v našej Tvorivej dielni...

on .

rukyO pol druhej v piatok príďte ku školskej kuchynke všetci, ktorí ste sa
prihlásili na krúžok Tvorivá dielňa. Začíname... :)
Budeme robiť kvietočkové čelenky a výrobky z dreva.
Prineste si so sebou úsmev a tvorivú náladu, materiál i náradie už máme
pre Vás pripravené...

Mladí rybári, vo štvrtok začínate...

on .

rybarik

Takže: vo štvrtok 20. septembra sa začína rybársky krúžok :) ...

Vedúci krúžku, p. Hajgajda a p. Korpoň, Vás budú čakať o pol druhej (o 13:30 h)
pri bufete. Ak už máte vlastné rybárske náradie, môžete si ho doniesť so
sebou. Pôjdete k rybníku.

(Dopoludnia si rybárske náradie môžete uložiť vo svojej skrinke v šatni alebo
priniesť do zborovne.)

 

V Robotickej lige 2018 sme najlepší na Slovensku

on .

roboNaši chlapci, ktorí sa pod názvom M-TEAM venujú programovaniu LEGA pod perfektným vedením Mgr. Jána Polču, získali v súťaži Robotická liga FLL 2018 prvé miesto.
Súťaž pozostávala z ôsmich zadaní. Každé zadanie zas z dvoch úloh, ktorých riešenie bolo treba predovšetkým technicky vymyslieť, potom zrealizovať, multimediálne spracovať a odoslať do dvoch týždňov. Hodnotená bola stále iba jedna úloha, takže sa každý tím mohol rozhodnúť, či urobí obidve a zaráta sa lepšie bodové ohodnotenie alebo bude mať viac času na jednu a tú sa bude snažiť urobiť perfektne.
Pred rokom sa náš tím rozhodol pre prvú možnosť. Ale riešenie každej úlohy bolo spravidla časovo i technicky veľmi náročné, preto v tomto ročníku súťaže radšej vypracovávali zo zadania iba jednu úlohu a tú sa snažili „doviesť do dokonalosti“.
Bol to ťažký boj. Stál ich veľmi veľa popoludní... Súťažilo 19 tímov. Bodové rozdiely na prvých priečkach boli minimálne:

1. miesto: 23,87 b
2. miesto: 23,76 b
3. miesto: 23,60 b...

Ale podarilo sa to. Naši sa zapojili síce ešte len do druhého ročníka slovenskej ligy, no podarilo sa im po treťom mieste v minulom roku získať vytúžené prvé miesto.

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla