Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Marhani

on .

voteVážení rodičia, milí kolegovia,

všetkým, ktorí ste sa 26. 10. 2022 aktívne zúčastnili na zasadnutí rodičovského združenia,veľmi pekne ďakujeme. Vážime si tiež ústretovosť a ochotu Vás, rodičia a zákonní zástupcovia, kandidovať vo voľbách do Rady školy pri ZŠ v Marhani. Uvedomujeme si, že je to práca navyše a v dnešnej uponáhľanej dobe je voľný čas pre každého vzácny. Preto Vám, ktorým nechýba odvaha a najmä ochota pomôcť, ĎAKUJEME.

Vo voľbách bolo potrebné zvoliť 4 zástupcov rodičov do RŠ, a tak z desiatich kandidátov sa stanú členmi RŠ tí, ktorí dnes získali najviac hlasov.

Zástupcami rodičov v Rade školy pri Základnej škole v Marhani sa stanú títo kandidáti:

Baňasová Zuzana
Ing. Kertysová Anna
Mgr. Eliašová Jana
Mgr. Holub Ján

Všetkým kandidátom ešte raz ďakujeme a všetkým zvoleným členom zo srdca blahoželáme. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu pre dobro školy, žiakov, rodičov i zamestnancov.

Ing. Monika Vojteková

Zatmenie Slnka

on .

zatmenieV utorok 25. 10. 2022 sme počas šiestej vyučovacej hodiny pozorovali čiastočné zatmenie Slnka. Toto vesmírne divadlo nastáva vtedy, keď sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú na jednu priamku. Hoci (alebo aj vďaka tomu, že) obloha bola zamračená, „odhryznuté Slnko“ sme mohli sledovať voľným okom aj z budovy našej školy. Z tohto zaujímavého astronomického úkazu boli uchvátení nielen učitelia v zborovni, ale aj žiaci, ktorí sledovali zatmenie pred vchodom do školy. Pán učiteľ Vojtek mal pripravené sklíčka, vďaka ktorým žiaci mohli sledovať zatmenie ešte detailnejšie. Ďakujeme pani učiteľke Moravcovej za pripomenutie tohto úkazu, pretože bude najbližšie viditeľný na našom území až v roku 2025.

Mgr. Ivana Bobáková

Deň jablka na našej škole

on .

jf4t gvux 210929V piatok 21. októbra sme si v škole pripomenuli Medzinárodný deň jablka. Mnohí žiaci a učitelia prišli do školy oblečení vo farbách jablka. Z jabĺk, ktoré do školy doniesli žiaci a zamestnanci školy, sme si spravili výstavu. Okrem obdivovania rôznych odrôd tejto dobroty sa žiaci mohli dozvedieť o jablku nejaké zaujímavosti. Napríklad, že existuje až 7000 odrôd jabĺk alebo že jablká vo vode plávajú, pretože sú z 25 % tvorené vzduchom. 

Prednáška Ekologické spracovanie odpadov

on .

silvergasVo štvrtok 20. 10. 2022 sa štyria naši žiaci: Simona Vargová, Sofia Sokolová, Tobiaš Jakab a Filip Moravec pod vedením PaedDr. Miroslava Vojteka zúčastnili na jednej zo série prednášok o uhlíkovej neutralite, ktorá mala názov Ekologické spracovanie odpadov, na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove. Prednášajúcimi boli pracovníci bardejovskej firmy Silvergas, s.r.o. Majiteľ firmy Jaroslav Silvestri predstavil novú evolučnú technológiu spracovania odpadov prostredníctvom plazmového reaktora, ktorá sa využíva vo vyspelých krajinách vďaka svojmu ekologickému efektu. 

Chceme začať s WocaBee naplno

on .

fcelaV pondelok 17. októbra 2022 sa stretli naše jazykárky so školskou digitálnou koordinátorkou Mgr. Gabrielou Havirovou, aby sa oboznámili s novými funkcionalitami a možnosťami zapojenia sa do súťaží v aplikácii WocaBee. Už si viaceré vyučujúce v minulosti vyskúšali , že táto aplikácia sa dá efektívne používať pri učení sa novej slovnej zásoby rôznych cudzích jazykov a jej hravom a atraktívnejšom precvičovaní. A keďže niektoré veci v aplikácii znovu autori vylepšili, aj pre učiteľa bude teraz práca s ňou rýchlejšia a menej časovo náročná. 

TAJOMNÝ VESMÍR

on .

4714631Po troch rokoch sa nám opäť podarilo zorganizovať exkurziu do Hvezdárne a planetária v Prešove. Dňa 5. 10. 2022 sa tejto akcie pod vedením Mgr. Pavla Minčáka a kolegov Mgr. Jany Antolíkovej a PaedDr. Gabriela Billého zúčastnilo 44 žiakov z 5. a 6. ročníka našej školy. Žiaci absolvovali prednášku a audiovizuálny program pod názvom Slnečná sústava. Potom sme sa presunuli do planetária, kde bol žiakom prezentovaný audiovizuálny program Pohľady na oblohu. Myslím, že obidva programy žiakov zaujali a zároveň prehĺbili ich vedomosti o vesmíre. Všetci zúčastnení odchádzali z planetária nadšení a obohatení o nezabudnuteľné zážitky. Po exkurzii si väčšina žiakov zakúpila rôzne suveníry: pohľadnice, leporelá, 3D obrázky planét alebo úlomky skamenelín prehistorických rastlín a živočíchov.

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla