Predvianočný čas v našich triedach

on .

stromcekPred vianočnými sviatkami sme prežili nádherné obdobie aj v triedach. Začalo to nápaditými adventnými kalendármi, v ktorých na žiakov čakali prekvapenia. Niektoré potajomky nachystali triedni učitelia pre svojich zverencov, pri iných zas pomáhali aj samotní žiaci... A potom si už deň po dni otvárali ďalšie a ďalšie okienka a tešili sa z drobností či sladkostí. Okrem toho počas celého decembra bolo v triedach popoludní rušnejšie ako zvyčajne. Vo veľkom sa totiž všade chystala vianočná výzdoba. Mnohí sa veľmi snažili, aby ich trieda bola čo najkrajšia...

Preventívno-bezpečnostná akcia „Čisté školy“

on .

pzsrVo štvrtok 15. decembra 2022 vykonali v našej škole príslušníci Policajného zboru v Bardejove preventívno-bezpečnostnú akciu Čisté školy, ktorá je zameraná na drogovú kriminalitu páchanú mládežou. Táto akcia bola realizovaná za účelom prevencie kriminality s dôrazom na to, aby sa dospievajúci mládežníci nestali obeťami alebo páchateľmi obeťami nedovolenej výroby omamných alebo psychtropných látok, prípadne obchodovania s nimi.
Významnú úlohu mal pri tejto akcii špeciálne vycvičený služobný pes, ktorý svojimi zmyslami dokáže nájsť a označiť miesto uchovania omamných alebo psychotropných látok tak, ako nám to predviedol na modelových situáciách v niektorých triedach. Chvalabohu, s uspokojením sme po akcii mohli skonštatovať, že žiadne z hľadaných látok sa
v navštívených triedach nenašli.

Ing. Monika Vojteková

Interaktívna periodická tabuľka a zábavné vedecko-technické centrum...

on .

upjsstm...to všetko sme navštívili v utorok 13. decembra 2022 prostredníctvom nášho školského klubu Amavet 655 pri Základnej škole v Marhani. Najprv sme sa vybrali do Ústavu chemických vied na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od marca 2022 je tam totiž Interaktívna periodická tabuľka, jediná svojho druhu na Slovensku. Obsahuje 80 reálnych chemických prvkov, tie sú doplnené fotografiami objaviteľov alebo obrázkami súvisiacimi s ich pomenovaním. Každá bunka tabuľky je osobitne podsvietená a prepojená pomocou dotykovej obrazovky s aplikáciou, v ktorej sú základné informácie o jednotlivých prvkoch, obrázky, videá... Študenti aj návštevníci tak môžu reálne vidieť, aký má prvok vzhľad, skupenstvo, farbu, zistiť jeho vlastnosti, ale aj rôzne zaujímavosti: napríklad, kedy, ako a kým bol prvok objavený... Tvorcovia toto projektu tabuľku neustále dopĺňajú, pridávajú nové informácie do aplikácie, ale aj zháňajú ďalšie ukážky prvkov. Sme radi, že nás okrem iných sprevádzal člen realizačného tímu Dr. Martin Vavra , ktorý sa podieľal na príprave a realizácii tejto zaujímavej didaktickej pomôcky. 

Malý „veľký“ skutok lásky

on .

kolko lasky logo 1Viete si predstaviť, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?... No, možem Vám povedať, že veľmi veľa. Presvedčili sme sa o tom v posledných dňoch, keď sme pripravovali krabice v rámci projektu: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Boli sme milo prekvapení a hrdí na našich žiakov a ich rodičov, s akou láskou a ochotou prinášali darčeky pre seniorov a vyrábali krásne pozdravy plné milých slov.

Boli sme v TESLE...

on .

TeslaLogoV stredu 7. 12. 2022 sme sa my, členovia AMAVET klubu 655 pri ZŠ v Marhani a zároveň nadšenci elektroniky, vybrali na exkurziu do firmy TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť. Podľa informácií zamestnancov hlavným výrobným programom bola oddávna výroba telefónov. Ďalší sortiment je teraz orientovaný na automobilový, stavebný a elektrotechnický priemysel. Momentálne má najväčší podiel výroba pre automobilový priemysel. Ide predovšetkým o výrobu menších plastových dielov (ako sú napr. konektory), tiež interiérových plastových komponentov (do palubných dosiek, stredových konzol, resp.dverových obložení automobilov). Špeciálnu výrobu predstavujú piezokeramické disky do parkovacích senzorov automobilov.

Sv. Mikuláš

on .

mikiUtorkové ráno bolo plné očakávaní. Očakávali sme vzácnu návštevu. Kto poslúchal počas roka a kto nie? Celá škola netrpezlivo vyčkávala na zvuk zvončeka, ktorý mal oznámiť príchod sv. Mikuláša. Tak ako každý rok, aj tento rok sa šiesteho decembra naši žiaci aj zamestnanci dočkali a do našej školy prišiel Mikuláš. A neprišiel sám, ale ako je zvykom, sprevádzali ho jeho verní pomocníci – dvaja anjelici. Aj nezbedný čertík prišiel.Hoci sa „neposlušným“ žiakom (aj učiteľom :) ) ušlo čiernej farby na tvár od čerta, v našej škole sa našlo tiež aj veľmi veľa „poslušných“ detí, ktorí Mikulášovi zaspievali pesničku či zarecitovali básničku, za čo ich odmenil balíčkom sladkostí.

Ďakujeme, Mikuláš, a tešíme sa na Teba aj o rok.

Mgr. Ivana Bobáková 

Mikulášska fotogaléria

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla