Náš lyžiarsky výcvik...

on .

lyziariciNech sa páči: tu je oficiálna správa vedúceho lyžiarskeho výcviku:
Lyžiarsky výcvikový kurz sa uskutočnil v týždni od 12. 2. do 16. 2. 2018. Išlo o 5-dňový výcvikový kurz s pobytom v lyžiarskom stredisku Resort Levočská Dolina. Ubytovaní sme boli v penzióne Polianka a v ubytovni SKI, ktorá je priamo pod lyžiarskym svahom. Kurzu sa zúčastnilo 28 žiakov zo 7., 8. a 9. ročníka. Za organizáciu, priebeh a vedenie lyžiarskeho kurzu zodpovedali PaedDr. Gabriel Billý, Mgr. Pavol Minčák, Ing. Monika Vojteková, Marián Kaščák. Môžme skonštatovať, že všetci žiaci zvládli vzdelávacie štandardy z lyžovania pre 2. stupeň základných škôl.

Chrípkové prázdniny - AKTUALIZOVANÉ

on .

chripka

Riaditeľstvo ZŠ v Marhani oznamuje žiakom školy, že z dôvodu chrípkového ochorenia veľkého počtu žiakov budú v dňoch 21. februára 2018 až 23. februára 2018 chrípkové prázdniny.
Od pondelka 26. februára do piatka 2. marca budú jarné prázdniny.

Začiatok vyučovania bude až po jarných prázdninách v pondelok 5. marca 2018.

Ing. Monika Vojteková

Deň zamilovaných na našej škole

on .

valentin18Ani sme sa nenazdali a opäť je tu 14. február, čiže Valentín, sviatok všetkých zaľúbencov, priateľov, ľudí dobrej vôle či ľudí, ktorí by radi zniesli modré z neba pre osobu, na ktorej im veľmi záleží. Ak aj Vy patríte k nim, aj pre Vás sú otvorené brány našej školy, kde môžete na vlastné oči vidieť a zažiť túto romantickú atmosféru.

Aj v tomto školskom roku sa na našej škole realizovala tradičná súťaž o najkrajšiu valentínsku výzdobu triedy. Súťaže sa zúčastnili všetky triedy na 2. stupni základnej školy. Kvalitu spracovania zadanej témy hodnotila dvojčlenná komisia v zložení: Mgr. Emília Michalovová a Bc. Martina Džalajová. Porota sa zhodla a určila nasledovné poradie tried:


1. miesto – 6. B,
2. miesto – 9. A,
3. miesto – 5. BSúťažiaci na prvých troch miestach boli odmenení diplomom a sladkou odmenou.

Mgr. Pavol Minčák

Najnovšie aktivity našich žiakov v projekte ŠOV

on .

logo sov navbarO šikovnosti a kreativite žiakov našej školy sme sa mali možnosť presvedčiť už niekoľkokrát. Okrem školských aktivít sa zapájajú aj do rôznych súťaží v rámci projektu Škola otvorená všetkým. Nedávno žiaci Angela Halečková, Sabína Sokolová a Peter Krupa vytvorili pre literárno-výtvarnú súťaž svoj „Komiks“, v ktorom sa nebáli ukázať svoju fantáziu zo života v triede a pri práci v krúžkoch. Svoje výtvarné nadanie mali možnosť ukázať aj žiačky Nikola Čipčovská a Annamária Jarkovská, ktoré svoju predstavu o tom, ako by mala „ Škola otvorená všetkým“ vyzerať, vyjadrili aj na výkrese.

Svetový deň bez mobilu aj u nás v škole

on .

no phone 2533390 960 720Prvýkrát sa Svetový deň bez mobilného telefónu konal 6. februára 2001 z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile - Tueur de portable sans mobil apparent. V tento deň by si ľudia mali uvedomiť, že mobil nám síce život uľahčuje, ale zároveň aj sťažuje, pretože zasahuje do súkromia. Mnohí ľudia „ sú na mobile" aj 24 hodín denne.

Futbalový turnaj chlapcov 2018

on .

boy fDňa 8. 2. 2018 sa v telocvični ZŠ v Marhani uskutočnil tradičný zimný futbalový turnaj mladších a starších žiakov. Zúčastnilo sa ho 26 futbalových talentov zo 4. až 9. ročníka našej školy. Turnaj odohrali 4 družstvá mladších žiakov: 4. A, 5. B, 6. A, 6. B a 4 družstvá starších žiakov: 7. A, 8. B, 9. A a 9. B, ktoré hrali systémom každý s každým. Víťazom sa stalo družstvo s najvyšším počtom získaných bodov a s najlepším skóre. Všetci chlapci sa snažili podať čo najlepší výkon a tak dobre reprezentovať svoju triedu. Celý turnaj sa niesol v duchu fair-play a bez vážnejších zranení. Celý turnaj riadil a jednotlivé zápasy rozhodoval Mgr. Pavol Minčák.

Celkové výsledky turnaja:

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla