Náš Deň detí bol znovu iný a bol opäť krásny...

on .

mddVybrali sme sa totiž na celé dopoludnie do Bardejovských Kúpeľov. Štyri autobusy detí, všetky so svojimi triednymi učiteľmi aj pedagogickými asistentmi. Počasie bolo nádherné, a tak sme mohli využívať všetko, čo nám toto kúpeľné mestečko ponúka. Triedni učitelia si so svojimi žiakmi premysleli a naplánovali, ako využijú voľný čas do filmového predstavenia Snehová kráľovná, ktoré začínalo v Kine Žriedlo o 12.00 h.
A tak sa po príchode asi okolo deviatej všetky triedy rozpŕchli, aby toho stihli čo najviac.
A že toho aj dosť stihli, tomu verte. Naše deti a ich triedni sú naozaj šikovní ľudia. Veď pozrite, čo všetko sa pred nimi neubránilo:

Kežmarský hrad a Belianska jaskyňa

on .

logo belianska jaskynaChceme Vám porozprávať o našom zaujímavom výlete...KezmarokVo štvrtok 31. mája 2018 sa totiž 44 žiakov 5. a 6. ročníka vybralo na školský výlet. Prvou zastávkou bola Belianska jaskyňa, kde nám pani sprievodkyňa podala zaujímavý výklad. Výstup a prehliadka boli náročné, lebo sme museli zdolať asi 870 schodov. Po takmer hodinovej ceste sme sa dostali do Kežmarku. Navštívili sme tu hrad, v ktorom nám amatérski divadelníci zahrali rozprávku Modrý vták. Postupne sme prechádzali jednotlivými miestnosťami, v ktorých boli zaujímavé kulisy a herci sa nám tu prihovárali slovom, ale aj spevom. My, obecenstvo, sme boli vtiahnutí do deja rozprávky, čo sa žiakom veľmi páčilo. Cestou domov sme nemohli nenavštíviť obľúbený Max v Prešove. Potom sme sa už všetci šťastne vrátili do svojich domovov: plní zážitkov, nových dojmov a informácií. Už sa všetci tešíme na ďalší výlet.

 Mgr. Martina Bakalárová

zábery z výletu

Naši mladí herci a ich divadelné predstavenie v kaštieli

on .

divadloV stredu 30. mája 2018 sa naši mladí herci z divadelného krúžku predstavili v sále miestneho kaštieľa dvomi scénkami. V prvej krátkej s názvom „Ako je les zariadený“ si v úlohách lesných zvieratiek zahrali mladšie a staršie deti spolu. To druhé divadielko „Hurá, do školy!“ bolo zložitejšie, ale starším dievčatám veľmi blízke. Niektoré sa museli vcítiť do chlapčenských postáv deviatakov, iné do úlohy otca a matky... a ďalšie hrali súčasné znudené „pubertiačky“. Aj vyjadrovacie prostriedky zodpovedali slovnej zásobe dnešných detí a ich rodičov. V tento deň to mali divadelníci náročné, odohrali dve predstavenia predpoludním: pre žiakov našej školy, MŠ v Marhani, ZŠ a MŠ v Harhaji.

Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá „braček“ nášho kaštieľa...

on .

hanusovce„Viete o tom, že kaštieľ, do ktorého ste zavítali, je kaštieľom toho istého grófa ako ten Váš v Marhani?“

Touto otázkou nás privítali v renesančno-barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou 27. 5. 2018 na našom školskom výlete. O tom, že zakladateľom hanušovského kaštieľa sú Tomáš a Jozef Dessewffyovci, sme sa mohli dočítať na tabuli vo vstupnej foyer v hanušovskom kaštieli. Spoločne sme prechádzali po miestnostiach, kde sme obdivovali nielen samotný kaštieľ, ale aj muzeálne exponáty z prírody, expozíciu hodín či nádherné obrazy. V spoločenskej miestnosti sme si vypočuli hru na klavíri našich malých klaviristov a aj trošku oddýchli.

Naše dievčatá vyhrali striebro

on .

medaila uprVo štvrtok 24. mája 2018 sa naše dievčatá: Bianka Baňasová, Denisa Bednárová, Lea Strončeková, Ema Zbrehová a Renáta Živčáková, pod vedením pána učiteľa PaedDr. Gabriela Billého vybrali na okresné kolo súťaže Slovenského Červeného kríža: Družstvá mladých záchranárov.

Súťaž nebola vôbec jednoduchá, pozostávala z viacerých častí:

vedomosti o Červenom kríži a bezpríspevkovom darcovstve krvi,
kardiopulmonálna resuscitácia (KPR),
ošetrenia štyroch rôznych poranení (naše dievčatá mali ošetriť: vyvrtnutý členok, popáleninu, tržnú ranu na hlave, črepinu v ruke).

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla