Naši mladí herci a ich divadelné predstavenie v kaštieli

on .

divadloV stredu 30. mája 2018 sa naši mladí herci z divadelného krúžku predstavili v sále miestneho kaštieľa dvomi scénkami. V prvej krátkej s názvom „Ako je les zariadený“ si v úlohách lesných zvieratiek zahrali mladšie a staršie deti spolu. To druhé divadielko „Hurá, do školy!“ bolo zložitejšie, ale starším dievčatám veľmi blízke. Niektoré sa museli vcítiť do chlapčenských postáv deviatakov, iné do úlohy otca a matky... a ďalšie hrali súčasné znudené „pubertiačky“. Aj vyjadrovacie prostriedky zodpovedali slovnej zásobe dnešných detí a ich rodičov. V tento deň to mali divadelníci náročné, odohrali dve predstavenia predpoludním: pre žiakov našej školy, MŠ v Marhani, ZŠ a MŠ v Harhaji.

Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá „braček“ nášho kaštieľa...

on .

hanusovce„Viete o tom, že kaštieľ, do ktorého ste zavítali, je kaštieľom toho istého grófa ako ten Váš v Marhani?“

Touto otázkou nás privítali v renesančno-barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou 27. 5. 2018 na našom školskom výlete. O tom, že zakladateľom hanušovského kaštieľa sú Tomáš a Jozef Dessewffyovci, sme sa mohli dočítať na tabuli vo vstupnej foyer v hanušovskom kaštieli. Spoločne sme prechádzali po miestnostiach, kde sme obdivovali nielen samotný kaštieľ, ale aj muzeálne exponáty z prírody, expozíciu hodín či nádherné obrazy. V spoločenskej miestnosti sme si vypočuli hru na klavíri našich malých klaviristov a aj trošku oddýchli.

Naše dievčatá vyhrali striebro

on .

medaila uprVo štvrtok 24. mája 2018 sa naše dievčatá: Bianka Baňasová, Denisa Bednárová, Lea Strončeková, Ema Zbrehová a Renáta Živčáková, pod vedením pána učiteľa PaedDr. Gabriela Billého vybrali na okresné kolo súťaže Slovenského Červeného kríža: Družstvá mladých záchranárov.

Súťaž nebola vôbec jednoduchá, pozostávala z viacerých častí:

vedomosti o Červenom kríži a bezpríspevkovom darcovstve krvi,
kardiopulmonálna resuscitácia (KPR),
ošetrenia štyroch rôznych poranení (naše dievčatá mali ošetriť: vyvrtnutý členok, popáleninu, tržnú ranu na hlave, črepinu v ruke).

EXIT TOUR aj v našej škole

on .

blogExitTour17 590x257Preventívny projekt EXIT Tour začal spočiatku ako súčasť televízneho programu EXIT 316 v českej televízii. Je zameraný na mladú generáciu a predstavuje životné hodnoty a postoje podporujúce zdravý životný štýl a tiež možnosti riešenia každodenných problémov z pohľadu tradičných kresťanských hodnôt. Po veľkom úspechu relácie chceli tvorcovia to, čo relácia ponúkala, preniesť priamo do škôl medzi študentov. Programy na školách odštartovali v roku 2008 v Českej republike a neskôr aj v Poľsku, na Slovensku a v Estónsku. Hlavným iniciátorom a organizátorom EXIT Tour na Slovensku je Tréningové centrum Kompas (TCKompas), je to občianske združenie, ktoré sa zaoberá vzdelávacou činnosťou za účelom rozvoja fyzických, osobnostných a duchovných potrieb mladých ľudí. Ich partnermi sú:

Príbeh našej skalky

on .

20180424 111705V októbri 2015 sme si na strednom dvore v areáli školy vytvorili okrasnú skalku.Stredný dvor bol predtým dosť zničený, asfalt povydúvaný, popraskaný, poprerastaný trávou, poškodený koreňmi staručkých tují, ktoré už boli napadnuté chorobami a škodcami. Trávnatý terén bol hrboľatý, zaburinený. Priestor teda nebol ani pekný, ani bezpečný...
„Skalkový“ nápad sme už mali v hlávkach dávnejšie, len vyžadoval mnohé prípravné práce: najprv sme museli odstrániť poškodené tuje, samozrejme aj s koreňmi.

Deň narcisov - AKTUALIZOVANÉ

on .

den narcisov

Ešte jedna správa ku Dňu narcisov:

Vyzbierali sme u nás v škole a v obci: 121,25 eur. Zbierku organizovala Liga proti rakovine 
a je určená na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Vďaka patrí všetkým darcom.

Kiežby sme stále mali čo darovať,
kiežby sme my tie peniaze nikdy nepotrebovali použiť.

Anna Ševcová a Ing. Monika Vojteková

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. „Zmeňme spolu piatok 13.-teho na lepší deň, Deň narcisov ”. Týmto heslom sa niesol 22. ročník. Verejnú finančnú zbierku s pravidelnosťou pripravuje a organizuje občianske združenie Liga proti rakovine. Aj tento rok sa naša škola zúčastnila tejto jedinečnej zbierky. Žiačky 9. A triedy –Ema Waksmanská a Katka Katuščáková – sa s pokladničkou vybrali nielen medzi žiakov a zamestnancov školy, ale aj do ulíc obce. Pripnutím žltého kvietku na odev, ktorý sme obdŕžali za dobrovoľný príspevok, sme vyjadrili podporu onkologickým pacientom v boji s touto zákernou chorobou.

S organizáciou dobrovoľnej zbierky pomohli vo svojich rodných obciach aj naši ďalší žiaci.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do nej zapojili: organizátorom, no najmä darcom.

Mgr. Emília Michalovová

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Školská jedáleň

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla